Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

26 lat Turnieju Par Patrolowych

Od 10 do 13 września 2019 r. policjanci reprezentujący komendy wojewódzkie rywalizowali o miano Patrolu Roku. Do Szkoły Policji w Słupsku przyjechali najlepsi funkcjonariusze pionu prewencji w Polsce.

Już od 26 lat w turnieju zwanym popularnie „Czar Par” uczestniczą pary patrolowe, które zwyciężyły najpierw w eliminacjach na szczeblu komend miejskich, powiatowych i rejonowych Policji oraz wydziałów realizujących zadania patrolowo-interwencyjne przy komendach wojewódzkich w zawodach I stopnia, a później pokonały rywali w zawodach II stopnia, czyli w eliminacjach wojewódzkich.

ZAWODY III STOPNIA

Od 1994 roku finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” odbywa się w Szkole Policji w Słupsku. W 1996 roku turniej na stałe został objęty patronatem Prezydenta RP. Wcześniej puchar ufundowany przez prezydenta był przechodni, obecnie zostaje u zwycięskiej drużyny. W 1996 roku wprowadzono też – z inicjatywy NSZZ Policjantów – odznaki Policyjny Patrol Roku.

Od 2004 roku w rywalizacji biorą udział po dwa patrole z każdego województwa. W tegorocznych zawodach policjanci rywalizowali w pięciu konkurencjach: bieg pościgowy z elementami właściwymi dla specyfiki służby patrolowej, strzelanie sytuacyjne, stosowanie technik obezwładniania osób, przeprowadzanie interwencji policyjnych z elementami udzielania pierwszej pomocy i test wiedzy zawodowej. Zadania przygotowano na podstawie doświadczeń z codziennej służby policjantów.

KONKURENCJE

Do biegu pościgowego policjanci startowali  z wyposażeniem i uzbrojeniem jak do służby patrolowej. Konkurencja sprawdzała nie tylko sprawność, lecz także współpracę par patrolowych. Strzelanie sytuacyjne obejmowało tor przeszkód, który należało pokonać w czasie nie dłuższym niż 45 sekund. Zegar zatrzymywało przebicie przez jednego z członków patrolu balonu znajdującego się na linii ognia, a jednocześnie uruchamiało system tarcz.

– Za każdym razem wprowadzamy nowe elementy, które mogą zaskoczyć zawodników – tłumaczy sędzia w konkurencji strzeleckiej podinsp. Roman Jagielski – ile strzałów, tyle trafień. Taką przyjęliśmy ideę dla tej konkurencji.

Do konkurencji „Stosowanie technik obezwładniania osób” policjanci losowali po dwie techniki do wykonania określone w programie szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów. Osobą atakującą był partner z patrolu.

– Oceniamy technikę i taktykę stosowania przymusu bezpośredniego – mówi asp. sztab. Andrzej Dziąbkowski, sędzia w konkurencji – ocenialiśmy zarówno zawodnika broniącego się, jak i atakującego. Ważna była dynamika, skuteczność, realność wykonania i czas reakcji.

Jednym z trudniejszych zadań była konkurencja „Przeprowadzanie interwencji policyjnych z elementami udzielania pierwszej pomocy“. Organizatorzy przygotowali scenę nieporozumienia na tle finansowym właściciela mieszkania z obcokrajowcem. Policjanci, wkraczając do pomieszczeń widzieli dwóch mężczyzn, z których jeden miał nóż wbity w szyję.

– W tej konkurencji ważna była wzajemna, aktywna asekuracja policjantów, gdyż nacisk kładliśmy na obezwładnienie domniemanego sprawcy i zabezpieczenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy – mówi sędzia główny konkurencji kom. Przemysław Kuciński. – Ocenialiśmy 43 elementy wykonania.

– Zawodnicy musieli ustalić priorytety i działać dwuwariantowo – dodaje sierż. sztab. Aleksander Ziobro, sędzia konkurencji odpowiedzialny za pierwszą pomoc. – Zależało nam na szybkim podjęciu działań minimalizujących skutki krwotoku i właściwej reakcji w ratowaniu poszkodowanego.

Ostatnia konkurencja obejmowała problematykę służby prewencyjnej i wymagała znajomości zasad i zadań stojących przed policjantem służby patrolowo-interwencyjnej.

ZWYCIĘZCY

Niekwestionowanymi zwycięzcami byli policjanci reprezentujący KWP w Białymstoku. Złote odznaki „Policyjny Patrol Roku” otrzymali sierż. sztab. Jarosław Grunt i sierż. Joachim Jakimiuk (165 pkt). Srebrne zdobyli ich koledzy z komendy sierż. Krystian Michalczuk i sierż. Maciej Lejdward (146 pkt), a na trzecim miejscu uplasowali się funkcjonariusze z Krakowa: st. sierż. Piotr Solarz i sierż. Artur Kotlarz (133 pkt), zdobywając odznaki brązowe.

W klasyfikacji drużynowej policjanci z Białegostoku zdobyli najwięcej punktów (311) i tym samym otrzymali Puchar Prezydenta RP. Pary patrolowe z Krakowa zdobyły 260 pkt, co dało im drugą lokatę, a na trzecim miejscu uplasowali się funkcjonariusze z Katowic z 222 punktami.

Puchar Prezydenta RP, nagrody pieniężne i dyplomy okolicznościowe wręczali I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor i komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil. Puchar Przewodniczącego Zarządu NSZZ Policjantów opiekunowi białostockiej drużyny podinsp. Maciejowi Zakrzewskiemu, naczelnikowi Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, wręczył członek zarządu NSZZ Policjantów mł. insp. Aleksander Babiński.

– Jestem z turniejem związany w sposób szczególny – powiedział w okolicznościowym przemówieniu nadinsp. Dariusz Augustyniak. – Trzy razy podczas tych zawodów byłem szkoleniowcem i znam emocje panujące podczas turnieju od środka. Startują tutaj najlepsi z najlepszych. Stawiamy na takich ludzi jak wy. Gratuluję wam i dziękuję za udział w Turnieju Par Patrolowych.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj: autor, Marcin Jedynak