Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Historia

90 LAT TEMU

Lipiec 1929

• Komenda Główna PP rozpoczęła wydawanie letnich mundurów. W pierwszej kolejności otrzymali je policjanci z Warszawy (1750 kompletów, z zamówionych 2800) oraz Poznania (700 kompletów). Do końca roku letnie mundury otrzyma jeszcze 16 tys. funkcjonariuszy PP.

• Gazeta Administracji i Policji Państwowej (nr 14 z 15 lipca 1929 roku) podała do wiadomości, że służby zaopatrzeniowe KG PP przystąpiły do wyposażania wszystkich jednostek (do posterunków włącznie) w specjalne szafy żelazne, które – zgodnie z zaleceniami – mają być przytwierdzane do podłogi i ściany. Nowy sprzęt ma służyć do zabezpieczania służbowych dokumentów.

• Z dużym opóźnieniem redakcja tygodnika „Na Posterunku” zamieściła zdjęcie szczęśliwego mieszkańca Warszawy – Ryszarda Zielińskiego (niestety, brak o nim bliższych danych), który w kwietniu 1929 r. wylosował główną nagrodę w loterii fantowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Policyjny Dom Zdrowia”. Nagrodą był… samochód osobowy w wersji sedan. Marki nie podano. Losowanie nagród odbyło się w siedzibie Kasyna Oficerów PP m.st. Warszawy.

12 VII – Komendant główny PP płk Jagrym-Maleszewski podpisał okólnik nr 1634, dotyczący zatrudniania w komisariatach emerytów policyjnych, których sytuacja materialna zmuszała do szukania dodatkowego źródła dochodu.

25 VII – Komendant główny PP i jego małżonka odwiedzili półkolonie letnie dla dzieci policjantów, zorganizowane w okolicach Warszawy przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”. Letni wypoczynek dla dzieci oraz opieka nad nimi, to jedne z priorytetowych zadań nowo powstałej samopomocowej organizacji, kierowanej przez Jadwigę Maleszewską, żonę komendanta głównego PP.

40 LAT TEMU

Lipiec 1979

• Nakładem PWN ukazała się publikacja płk. dr. Kazimierza Otłowskiego pt. Podejrzany w postępowaniu karnym. Studium kryminalistyczne. Autor, znany praktyk i teoretyk prawa, daje wyczerpujące kompendium wiedzy o podejrzanym jako centralnej postaci w postępowaniu karnym.

22 VII – Jak co roku, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu przyznawane są nagrody indywidualne i zespołowe za wybitne zasługi w rozwoju województwa. Już po raz drugi tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano zespół funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej w Opolu.

20 LAT TEMU

Lipiec 1999

• Z inicjatywy kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w gmachu komendy głównej przy ul. Domaniewskiej otwarto wystawę poświęconą 80-leciu polskiej kryminalistyki.

• Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie otrzymał do testowania nowy poduszkowiec ratowniczo-patrolowy wyprodukowany w stołecznym Instytucie Lotnictwa. Jednostka o symbolu PRP 560 wykonana została z płyt kompozytowych, wzmocnionych żywicą poliuretanową, posiada czterocylindrowy tłokowy silnik gaźnikowy polonez 1600. Może zabrać na pokład 4 osoby lub 400 kg ładunku i rozwinąć maksymalną prędkość 45 km/godz.

14 VII – Komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna wprowadził do użytku – decyzją nr 121/99 – Zasady etyki zawodowej policjanta, do czego zobowiązywała ustawa o Policji.

23–25 VII – We wszystkich garnizonach policyjnych odbyły się uroczystości związanie ze Świętem Policji. Centralne obchody zorganizowano w Warszawie. Głównym punktem programu było nadanie Komendzie Głównej Policji sztandaru poświęconego przez papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do ojczyzny. Na sztandar ten złożyli ślubowanie absolwenci WSPol. w Szczytnie, promowani na pierwszy stopień oficerski, oraz policjanci Oddziału Prewencji Policji.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Historii i Tradycji Policji KGP