Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Konferencja na UW

24 maja br. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim konferencja ekspercko-naukowa „System poszukiwań osób zaginionych – wyzwania XXI wieku”. Przedsięwzięcie przygotowane przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW zgromadziło specjalistów w dziedzinie poszukiwań – zarówno praktyków, jak i badaczy zjawiska.

Seminarium otworzyli: insp. Grzegorz Napiórkowski, zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP i dr hab. Daniel Przastek, prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Nad przebiegiem spotkania cały czas czuwali: naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BK KGP (w ramach którego działa CPOZ KGP) mł. insp. Grzegorz Prusak i mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda, radca z tego samego wydziału, która prowadziła spotkanie. 

Po powitaniach Rafał Sakowski z Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie i Jan Jaszczyński z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 omówili problem dobrego zaplanowania działań, właściwej oceny sytuacji, zebrania informacji o osobie zaginionej i wreszcie skutecznego poszukiwania. Podinsp. Marek Karkula z KPP w Nowym Targu i mł. asp. Damian Matysik z KMP w Zielonej Górze, którzy założyli w swoich jednostkach nieetatowe policyjne grupy poszukiwawcze, zapoznali uczestników spotkania z ich działalnością. Dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk, reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu i Uniwersytet SWPS omówiła zagadnienia z związane z odkrywaniem miejsca ukrycia ofiar przestępstw, których przez lata nie udało się odnaleźć, a dzięki współczesnym osiągnięciom naukowym i powtórnej analizie akt staje się to możliwe. Dr Tomasz Godlewski z UW i ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk z Wojskowej Akademii Technicznej przedstawili prowadzone przez siebie badania w dziedzinie zaginięć. Insp. dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, skoncentrował się na realnej współpracy podczas poszukiwań z mediami. Frank Hoen z Amber Alert Europe zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania przy poszukiwaniach mediów społecznościowych. Gość z zagranicy bardzo wysoko ocenił pracę polskiej Policji. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa IT – Deloitte Polska Marcin Ludwiszewski przybliżył zjawisko prób zacierania za sobą śladów w cyberprzestrzeni osób, które, choć często uznane za zaginione, same wybrały taką drogę odejścia od dotychczasowego życia. Zaproszono także osoby, które przedstawiły nowe technologie przydatne do poszukiwań: Marcina Lorycha – aplikacja IseeYou, oraz Błażeja Buszę – aplikacja „Szukamy i Ratujemy”. Nadkom. Maciej Zakrzewski, naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, i Jakub Brzeziak, wiceprezes i naczelnik OSP Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, omówili realizowany wspólnie projekt „Senior Alert”.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny na temat przyczyn i zagrożeń związanych z zaginięciami dzieci i osób dorosłych. Wzięli w nim udział: kom. Katarzyna Liszewska, która jest psychologiem w CPOZ KGP, Anna Szeremeti z Fundacji ITAKA, dr Joanna Stojer-Polańska, kom. Michał Górecki z KWP we Wrocławiu, nadkom. Artur Pietrzykowski z BMWP KGP, ks. dr Radosław Kubeł, koordynator Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, reprezentujący podczas spotkania także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Marcin Ludwiszewski oraz dr Norbert Wasiluk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego na stronie internetowej policja.pl CPOZ KGP opublikowało skierowany do najmłodszych film pt. „Bądź bezpieczny z Szymonem”, przygotowany we współpracy z Amber Alert Europe i policyjnymi ekspertami z całej Europy. Filmik w zwięzłej, prostej formie pokazuje kilka typowych sytuacji, w których mogą znaleźć się dzieci, i podaje przykłady prawidłowego zachowania się najmłodszych. Podobna akcja prewencyjna odbyła się we Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Holandii, Serbii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Austrii i na Malcie.

 

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdj. autor