Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Centralne policyjne uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej odbyły się, podobnie jak rok temu, 11 kwietnia na dziedzińcu Komendy Głównej Policji. Pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” złożono wieńce, odmówiono modlitwę, a w przemówieniach przypomniano martyrologię przedwojennych stróżów prawa.

Uroczystości przed gmachem poprzedziła ceremonia przy Tablicy Pamięci wewnątrz budynku. Przed miejscem pamięci z tabliczkami epitafijnymi zmarłych i poległych na służbie funkcjonariuszy została zaciągnięta warta honorowa. Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z zastępcami komendanta głównego Policji: nadinsp. Kamilem Brachą oraz mł. insp. Tomaszem Szymańskim złożyli wieniec.

Przed gmachem KGP zebrało się kierownictwo polskiej Policji, licznie zaproszeni goście, a przede wszystkim potomkowie przedwojennych policjantów. Obecni byli m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, zastępcy komendanta głównego Policji: nadinsp. Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach Teresa Bracka, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska wraz z honorowym prezesem WSRP 1939 r. Michałem Krzysztofem Wykowskim, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentanci służb mundurowych i wojska, związków zawodowych działających w Policji, młodzież klas mundurowych oraz duchowieństwo i krewni przedwojennych policjantów. W uroczystości uczestniczyła kompania reprezentacyjna Policji wraz ze sztandarem KGP. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Głos zabierali kolejno wiceminister Jarosław Zieliński, generał Kamil Bracha oraz prezes WSRP 1939 r. Anna Wesołowska. Wszyscy podkreślali niezwykły hart ducha, umiłowanie Ojczyzny i oddanie służbie przedwojennych funkcjonariuszy.

– Wierzymy w świętych obcowanie, ale tu na ziemi wieczność trwa tak długo, jak długo pamiętamy o poległych, jak długo pamiętamy o tych, którzy odeszli – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński. – Naszą podstawową powinnością jako ludzi i jako narodu jest pamięć o tych, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyźnie.

Nadinsp. Kamil Bracha przypomniał martyrologię przedwojennych policjantów. – Tysiące bezbronnych jeńców zostało zgładzonych, ponieważ nie ulegli prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami – powiedział. – Zostali zamordowani tylko za to, że nosili polskie mundury i z oddaniem służyli II Rzeczypospolitej.

– W ten kwietniowy dzień ten kamień w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej mówi przede wszystkim o policjantach, którzy zginęli na Wschodzie – powiedziała prezes WSRP 1939 r. Anna Wesołowska. – Symbolem ich Golgoty jest Ostaszków, Kalinin, dziś Twer, Miednoje, gdzie spoczywa ponad 6 tys. polskich jeńców wojennych. Jeńców obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie, a kamień pokrywa urnę z ich prochami. Kamień mówi nam także o obowiązku pamięci.

Modlitwę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej odmówili: biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. ks. Józef Guzdek, naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot oraz ewangelicki dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Sił Powietrznych ks. ppłk Wiesław Żydel.

Na zakończenie delegacje złożyły wieńce pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, a ich członkowie dokonali wpisów w księdze pamiątkowej. Następnie uroczystości przeniosły się do położonej nieopodal siedziby Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul. Władysława Orkana, gdzie witała gości plenerowa wystawa pt. „Polskie cmentarze wojenne”, przygotowana w Biurze Komunikacji Społecznej KGP.

Spotkanie w BHiTP KGP pn. „Kalinin – Golgota Policji Państwowej” poprowadził jego dyrektor nadkom. Krzysztof Musielak. Goście zapoznali się z wystawą przybliżającą tło i przebieg zbrodni katyńskiej oraz próby fałszowania rzeczywistości w Związku Radzieckim, gdzie przez pięćdziesiąt lat odpowiedzialność za mord na polskich jeńcach przypisywano Niemcom.

Następnie odbył się koncert w wykonaniu żeńskiego kwartetu smyczkowego w składzie: Katarzyna Gluza, Angela Gołaszewska, Oliwia Kędziora i Marzena Masłowska. Utwory Albinioniego, Haendla, Chopina, Haydna przeplatane były listami przedwojennych policjantów, jeńców Ostaszkowa, które w niezwykle sugestywny sposób czytał aktor Andrzej Ferenc.

Każdy z gości otrzymał egzemplarz albumu „Rodzina Policyjna w fotografii 1929–1939”, przygotowany w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor