Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowi zastępcy komendanta głównego

Po pożegnaniu z mundurem dwóch zastępców komendanta głównego Policji – nadinsp. dr. Andrzeja Szymczyka i nadinsp. Jana Lacha powołano na zastępców gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka dwóch oficerów. Stanowiska te objęli: nadinsp. Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański. Nadinsp. Dariusz Augustyniak został natomiast pierwszym zastępcą komendanta głównego.

NADINSP. DARIUSZ AUGUSTYNIAK

Do KGP został uroczyście wprowadzony 16 listopada 2018 r., kiedy mianowano go zastępcą komendanta głównego Policji odpowiedzialnym za logistykę. Od 27 lutego br. objął stanowisko I zastępcy i nadal nadzoruje pion logistyczny.

Nadinsp. Dariusz Augustyniak ma 48 lat. W Policji służy od 1991 r. Zaczynał w KP I w Rudzie Śląskiej. Skończył WSPol. w Szczytnie. Jest także absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejne etapy służby to: Wydział Prewencji KRP w Rudzie Śląskiej, Wydział Prewencji KPP w Mikołowie, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach i Wydział Sztabu Policji KWP w Katowicach, którym kierował. W 2010 r. został mianowany na stanowisko komendanta miejskiego Policji w Katowicach, w 2013 r. objął takie samo stanowisko w Piekarach Śląskich, a w 2015 r. w Gliwicach. Od czerwca 2016 r. do listopada 2018 r. był komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach. Szlify generalskie otrzymał podczas ubiegłorocznych Centralnych Obchodów Święta Policji.

Nadinsp. Dariusz Augustyniak odznaczony jest: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

NADINSP. KAMIL BRACHA

Na zastępcę komendanta głównego Policji odpowiedzialnego za pion kryminalny przeszedł ze stanowiska komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Szablę generalską odebrał, podobnie jak nadinsp. Dariusz Augustyniak, na pl. Piłsudskiego podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Policji.

Nadinsp. Kamil Bracha ma 45 lat. Służbę w Policji zaczął w 1994 r. Ukończył WSPol. w Szczytnie i Uniwersytet Szczeciński na kierunku socjologia. Jest prawnukiem funkcjonariusza Policji Państwowej, który został zamordowany przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer) i wrzucony do dołów śmierci w Miednoje.

Pierwszy jego przydział w Policji to OPP w Szczecinie. Potem służył w Wydziale Zabezpieczenia Miasta KWP w Szczecinie, a następnie w Wydziale Kryminalnym KP Szczecin-Pogodno.

W 2000 r. trafił do CBŚ KGP, służył w Wydziale XXI zs. w Szczecinie. Przez następne osiemnaście lat zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Był m.in.: naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu CBŚ w Katowicach, naczelnikiem Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji. W styczniu 2016 r. powierzono mu stanowisko zastępcy, a wkrótce komendanta CBŚP. W tym czasie był dowódcą podoperacji „Terror”, będącej częścią operacji policyjnej „Przymierze”, w ramach której zapewniono bezpieczeństwo podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

Nadinsp. Kamil Bracha odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

MŁ. INSP. TOMASZ SZYMAŃSKI

Ma 45 lat. Do Komendy Głównej Policji przyszedł z KSP, z którą związany jest od początku swojej służby w Policji, czyli od 1994 r. Jest absolwentem WSPol. w Szczytnie i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika. Tematykę tę pogłębił na studiach podyplomowych na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w zakresie pedagogiki kryminologicznej.

Służbę w Policji rozpoczął w śródmiejskiej KRP, później służył w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym KSP, a następnie w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP, gdzie w latach 2008–2016 był zastępcą naczelnika, a potem naczelnikiem. Stąd awansował na stanowisko I zastępcy komendanta stołecznego Policji odpowiedzialnego za prewencję. Od 27 lutego br. jest zastępcą komendanta głównego Policji nadzorującym pion prewencji.

Mł. insp. Tomasz Szymański odznaczony jest Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Jacek Herok