Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Piąty Charytatywny Bal Oficerski Policji

Jak co roku głównym celem balu, którego tradycja sięga międzywojnia, było zebranie środków na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Wsobotni wieczór 27 stycznia br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Piąty Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki komendanta głównego Policji Małgorzaty Szymczyk. Otwierając bal, szef Policji przypomniał cel, jaki przyświeca zabawie, podziękował też małżonce Prezydenta RP za objęcie balu patronatem, władzom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za gościnność, gościom za przybycie oraz przedmioty przekazane na zbiórkę.

W trakcie balu przewodniczący Rady FPWiSpPP nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło wraz z prezes fundacji mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając zaprezentowali film przedstawiający sylwetki poległych policjantów oraz działalność fundacji. Pamięć po poległych uczczono minutą ciszy. Szczególnym gościem uroczystości była Maria Czernek – żona policjanta Policji Państwowej II RP st. post. Jana Borkowskiego, więźnia Ostaszkowa, zamordowanego w Kalininie (obecnie Twerze). Pani Maria jest członkinią Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, mocno zaangażowana w odkłamywanie tragicznej historii funkcjonariuszy Policji Państwowej, ofiar zbrodni sowieckiej z 1940 r.

Podczas prowadzonej przez dziennikarkę Joannę Racewicz zbiórki pieniędzy ze sprzedaży ofiarowanych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przedmiotów zebrano w tym roku rekordową kwotę ponad 67 tysięcy złotych. Ofiarodawcami byli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda oraz jego małżonka, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes Rady Ministrów RP,

ministrowie SWiA Joachim Brudziński i Jarosław Zieliński. Wśród przedmiotów znalazły się między innymi: szabla generalska podarowana przez komendanta głównego Policji, koszulka Roberta Lewandowskiego czy sukienka tenisowa i rakieta Karoliny Wozniacki.

Środki, które fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Organizuje i dofinansowuje również pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. W tej chwili fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin.

Bal tradycyjnie rozpoczął się od poloneza tańczonego przez gości do kompozycji Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. W pierwszej parze stanęli komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz z małżonką, tuż za nimi zastępcy szefa Policji: nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z małżonką oraz nadinsp. Helena Michalak z mężem. Kolejne pary to zaproszeni goście, a wśród nich komendanci wojewódzcy Policji, komendant stołeczny, komendanci CBŚP i nowo powstałego Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanci szkół, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami lub osobami towarzyszącymi.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm Grzegorz Piechowiak – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, prof. dr hab. Marian Binek – pierwszy zastępca rektora SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański – pełnomocnik rektora SGGW ds. Centrum Wodnego, prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Czesław Lang – dyrektor generalny Lang Team, Stefan Majewski – dyrektor sportowy PZPN, oraz kierownictwo polskiej Policji, z zastępcą komendanta głównego nadinsp. Janem Lachem, i przedstawiciele FPWiSpPP. Na scenie wystąpili tego wieczora Alicja Węgorzewska, Bogdan Kierejsza, Robert Kochanek, Polina Petrishcheva oraz Piotr Rubik wraz z solistami: Agnieszką Przekupień, Martą Moszczyńską, Michałem Gaszem i Grzegorzem Wilkiem.

DM (policja.pl)
zdj. Andrzej Mitura (8) i Marek Krupa (4)