Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Będę dbał o podległe mi służby

Rozmowa z Joachimem Brudzińskim, nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji

Panie Ministrze, czego funkcjonariusze polskiej Policji mogą się spodziewać po nowym szefie MSWiA? Czy czekają nas radykalne zmiany dotyczące formacji?

– Chcę uspokoić zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych Policji – żadnych radykalnych zmian, które przewrócą służbę „do góry nogami”, nie zamierzam wprowadzać. O to mogą być spokojni. Z drugiej jednak strony zawsze można i trzeba pewne rzeczy udoskonalać – czy to sposób szkolenia, czy określone przepisy. Zawsze trzeba dążyć do jeszcze lepszego i skuteczniejszego wykonywania swoich obowiązków. I tak będziemy pracowali. W tym miejscu muszę wyjaśnić też jedną kwestię – zarówno MSWiA, jak i służby podległe żadnej rewolucyjnej zmiany nie wymagają. To bardzo dobrze „ułożony” resort, a największa w tym zasługa mojego poprzednika, ministra Mariusza Błaszczaka, który włożył ogromną pracę w to, aby do takiej sytuacji doprowadzić.

A jakie zadania postawi Pan przed funkcjonariuszami w najbliższych miesiącach?

– Programy realizowane dotychczas przez MSWiA, jak przywracanie posterunków Policji w małych miejscowościach, uruchomienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa czy podnoszenie roli dzielnicowego, bardzo się sprawdziły i będą kontynuowane – tym bardziej że wszystkie były i są społecznie oczekiwane. Zamierzamy nadal zmniejszać dystans między Policją i obywatelami, aby ci drudzy wiedzieli, że mogą liczyć na wsparcie funkcjonariuszy. Ale jest też inna sprawa, na którą będę zwracał baczną uwagę – to jakość i poziom pracy służb mi podległych. Policjanci, ale także funkcjonariusze innych służb, muszą wiedzieć, że każdego dnia przez swoją pracę wystawiają wizytówkę nie tylko sobie, ale także swoim podwładnym, przełożonym i całej służbie. Podobnie jak mój poprzednik, nie będę pozwalał na znieważanie munduru i postępowanie niegodne funkcjonariusza polskiej Policji. Niezależnie od tego, czy ślubowaniu sprzeniewierzy się posterunkowy czy komendant, nie będzie przyzwolenia na takie zachowanie, bo służba nie jest dla takich osób.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy zmianach – wśród policjantów pojawiają się co jakiś czas obawy dotyczące wprowadzenia zmian w zaopatrzeniu emerytalnym...

– Te obawy są zupełnie nieuzasadnione. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie prowadzimy prac nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych. Takie plotki, tworzone przez niektóre media, wprowadzają niepotrzebne zamieszanie. W stu procentach rozumiem, że funkcjonariusze niepokoją się po przeczytaniu takich artykułów prasowych. Fałszywe informacje podane przez jedną gazetę zaczynają żyć własnym życiem. Dlatego chcę wyraźnie podkreślić i powtórzyć – żadnych prac w tym zakresie nie prowadzimy.

A jakie cele stawia sobie Pan jako nowy minister spraw wewnętrznych i administracji? Co chciałby Pan osiągnąć?

– Przede wszystkim chcę być przedstawicielem funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA. Jako minister będę zabiegał o to, aby zarówno polska Policja, jak i pozostałe formacje mi podległe były godziwie wynagradzane i dobrze wyposażone. Zależy mi na tym, żeby odpowiedzialna i bardzo potrzebna służba funkcjonariuszy wiązała się z odpowiednią gratyfikacją finansową. Służba w Policji nie może być tylko pracą dla idei, powinna nieść ze sobą odpowiednie wynagrodzenie. Powiem więcej – ludzie, którzy każdego dnia narażają swoje życie i zdrowie dla dobra innych obywateli, powinni mieć oparcie w swoich przełożonych. I zamierzam być takim właśnie oparciem. Zamierzamy zmniejszać liczbę wakatów i przyciągać kandydatów do wstąpienia w szeregi Policji. Będę zabiegał, aby młodzi ludzie, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo naszego kraju, wstępowali do służby i byli zadowoleni z warunków, jakie ona im oferuje. To musi być transakcja wiązana.

W takim razie na jakie udogodnienia mogą liczyć funkcjonariusze?

– Pierwszym elementem, o którym mówimy, są podwyżki. Pierwszy wzrost zarobków nastąpił w styczniu 2017 roku. Funkcjonariusze otrzymali średnio 253 zł podwyżki, a pracownicy cywilni przeciętnie 250 zł. Pod koniec ubiegłego roku rząd zatwierdził też podwyżki dla najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy otrzymają je od 1 maja tego roku – na ten cel rząd przeznaczył 150 mln złotych. Co więcej, podniesiona zostanie wysokość dodatku stołecznego dla policjantów. Więcej pieniędzy otrzymają ci funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w strukturach stołecznego garnizonu – trzeba zaznaczyć, że kwota dodatku nie była zmieniana od 2009 roku i teraz jest to 304,70 zł. Dodatek będzie podniesiony o 177,20 zł, czyli jego wysokość wyniesie 479,90 zł. Na wzrost dodatku może liczyć ponad 9200 funkcjonariuszy, bo tylu pełni służbę w garnizonie stołecznym. Kolejne podwyżki, tym razem dla wszystkich funkcjonariuszy, wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Wtedy funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej niż w 2016 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 597 zł.

Dodajmy, że podwyżki są wprowadzane w ramach „Programu modernizacji służb mundurowych”.

– Tak, podobnie jak rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury, a także zakup nowoczesnego wyposażenia. To kolejne, po podwyżkach, filary „Programu modernizacji”. Zależy mi, jak każdemu odpowiedzialnemu szefowi, aby policjanci pracowali w jak najlepszych warunkach. Funkcjonariusze powinni skupiać się na swojej pracy, którą jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, bez obaw o sprzęt, jakim będą dysponowali. Nowoczesne narzędzia dla Policji wpłyną zarówno na bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy, jak i obywateli. Na „Program modernizacji” wszystkich służb przeznaczymy przez cztery lata 9,2 mld zł – to ogromna kwota, która pozwoli na rozwój każdej z formacji. Przykładami odpowiedniego wykorzystania tych środków są m.in. kamery na mundury dla policjantów, które testowane są w trzech garnizonach, a także budowa nowych siedzib jednostek Policji. Zaangażowanie ministrów Mariusza Błaszczaka i Jarosława Zielińskiego, którzy rozpoczęli realizację „Programu modernizacji” sprawia, że służby wiedzą, jak mają działać, i otrzymują odpowiednie środki, aby to robić. Statystyki dotyczące pracy funkcjonariuszy potwierdzają, że polscy policjanci znają się na swojej pracy – to właśnie dzięki nim 89 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w naszym kraju. Ja, jako szef MSWiA, zrobię co w mojej mocy, aby to przekonanie społeczne umacniać, przybliżać społeczeństwo do Policji i Policję społeczeństwu, a w konsekwencji dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Dziękuję za rozmowę.

IWONA KLONOWSKA
zdj. MSWiA

MSWiA  Zmiany kadrowe

Joachim Brudziński nowym ministrem SWiA

Wicemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński został powołany na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotychczasowy szef tego resortu Mariusz Błaszczak będzie kierował Ministerstwem Obrony Narodowej.

Joachim Brudziński ma 50 lat. Ukończył studia politologiczne i Międzywydziałowy Instytut Wiedzy Humanistycznej na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie podyplomowe studia pedagogiczne. Był też stypendystą programu „Summer University”, organizowanego przez Uniwersytet w Umea w Szwecji. Otworzył przewód doktorski, prowadził zajęcia i wykłady w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

W czasie studiów działał w organizacjach studenckich i duszpasterstwie akademickim, zatrudniał się także na statkach rybackich. Pracował również jako dziennikarz Polskiego Radia Szczecin, przygotowując reportaże na temat gospodarki morskiej. Był założycielem Morskiego Centrum Informacji Zawodowej, pełnił też funkcję rzecznika prasowego Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W 1991 roku został członkiem Porozumienia Centrum, w 2002 roku prezesem Zarządu Regionalnego PIS, w 2006 r. został sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczącym Zarządu Głównego tej partii, a od października 2009 roku do stycznia br. był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego PiS.

Joachim Brudziński był posłem na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. W listopadzie 2015 roku został wicemarszałkiem Sejmu VIII kadencji. 9 stycznia 2018 roku został powołany na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ES