Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjant Służby Kryminalnej 2017

Gdy w Słupsku trwał Turniej Oddziałów Prewencji Policji, w Szkole Policji w Pile rozegrano trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017 oraz odbyła się odprawa zastępców komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji ds. kryminalnych, której przewodniczył I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Po uroczystym rozpoczęciu turnieju 6 czerwca br. na strzelnicy garnizonowej SP w Pile zespoły przystąpiły do pracy na symulowanym miejscu zdarzenia przygotowanym na terenie strzelnicy. Zadaniem grup procesowych (czyli konkursowej drużyny w pełnym, czteroosobowym składzie) było ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych w sposób techniczny i procesowy. Ponadto drużyny miały obowiązek sporządzić protokół oględzin, dokumentację fotograficzną i roboczy szkic miejsca zdarzenia.

Drugą konkurencję – strzelanie dynamiczne – część drużyn rozegrała jeszcze tego samego dnia, a pozostałe następnego dnia rano. 7 czerwca br. był dla uczestników bardzo intensywny. Po strzelaniu musieli sprawdzić się podczas testu wiedzy zawodowej, praktycznej (tzw. kazus), a także wykazać się wysokimi umiejętnościami z udzielania pierwszej pomocy.

Najlepszym policjantem dochodzeniowo-śledczym został st. asp. Patryk Klepek (KWP w Katowicach), operacyjno-rozpoznawczym – podkom. Piotr Woszczak (KWP w Rzeszowie), technikiem kryminalistyki – sierż. sztab. Michał Bożek (KWP w Bydgoszczy) oraz najlepszym policjantem sprawującym nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą – kom. Jarosław Witowicz (KWP w Olsztynie). W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja KWP w Bydgoszczy, przed KWP w Olsztynie i KWP w Białymstoku.

Na zakończenie konkursu nadinsp. Andrzej Szymczyk podkreślił, że wszyscy ci, którzy startowali w finale, stanowią trzon polskiej policji kryminalnej. Pogratulował wiedzy i posiadanych umiejętności, prosząc jednocześnie o to, aby bagaż doświadczeń, jaki udało się zgromadzić podczas wielu lat służby, nie został zmarnowany, lecz przekazany tym, którzy rozpoczynają swoją pracę zawodową w Policji.

Honorowy patronat nad konkursem sprawował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

PAULINA POLITOWSKA, A.Ch.
zdj. Paulina Politowska