Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Współdziałanie służb – TETRYL 2017

Atak terrorysty – ćwiczenia

Dwa dni trwały pod Warszawą ćwiczenia antyterrorystyczne o kryptonimie TETRYL 2017, prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Wzięły w nich udział także inne służby odpowiedzialne za działanie w przypadku ataku terrorystycznego: Państwowa Straż Pożarna, pogotowie ratunkowe, ABW, Straż Graniczna, i Żandarmeria Wojskowa.

Scenariusz ćwiczeń przygotowany przez Wydział do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP zakładał, że wszystkie te służby zostały powiadomione dopiero po zaistnieniu rzekomego zdarzenia, czyli w tym przypadku ataku terrorysty samobójcy na obiekt Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Chodziło o sprawdzenie działania służb, realizowania przez nie procedur oraz współdziałania na miejscu zdarzenia. Zgodnie ze scenariuszem funkcjonariusze musieli przeprowadzić akcję ratowniczą i ewakuacyjną, śledztwo powybuchowe oraz zatrzymać wspólników terrorysty.

Służby ratownicze zjawiły się na miejscu zdarzenia bardzo szybko. Sprawnie przetransportowano do szpitali 11 osób rannych, w tym 7 ciężko, i ewakuowano 400 pracowników PSE. Według scenariusza na miejscu zginęło 15 osób. W budynku elektrowni funkcjonariusze wykryli torbę z czynnikiem radiacyjnym, wezwani eksperci nie potwierdzili zagrożenia. Funkcjonariusze wchodzący w skład zespołu ATK przeprowadzili czynności związane ze śledztwem powybuchowym, a policjanci ze sztabu operacyjnego tej akcji czynności związane z zebraniem informacji o sprawcy zamachu i jego wspólniku. Gdy ustalono, gdzie może przebywać wspólnik terrorysty, do akcji wkroczyli policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, zatrzymując go w jednej z podwarszawskich miejscowości.

– Były to pierwsze ćwiczenia dotyczące sytuacji po wybuchu bombowym, czyli zdarzenia o charakterze masowym – mówi kierujący przygotowaniem scenariusza, a potem działaniami na miejscu zdarzenia podinsp. Mariusz Pośnik, naczelnik Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP. – Po raz pierwszy również sprawdziliśmy zasady funkcjonowania Nieetatowego Międzyresortowego Zespołu ds. Śledztwa Powybuchowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Policji, ABW, SG, ŻW i PSP. Oceniamy, że zostały spełnione wszystkie założenia scenariusza i służby sprawdziły się dobrze. Zawsze jednak może być lepiej i dzięki tym ćwiczeniom wiemy, jakie jeszcze drobne mankamenty trzeba poprawić.

ES
zdj. Krzysztof Chrzanowski  i Andrzej Mitura