Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

BKS KGP w 2016 roku

Promuje i wspiera

 

Od miesięcy, według sondaży Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opinie na temat funkcjonowania Policji praktycznie nie uległy zmianom i około trzy czwarte badanych wystawia jej bardzo dobre oceny. To zasługa przede wszystkim samych funkcjonariuszy, ale także osób, które dbają o pozytywne postrzeganie Policji przez społeczeństwo.

W kwietniu 2016 r. w wyniku reorganizacji Komendy Głównej Policji w jej strukturach powstało Biuro Komunikacji Społecznej realizujące zadania wspierające komendanta głównego w zarządzaniu formacją przez kształtowanie polityki informacyjnej i wizerunku Policji. Służy i pracuje w nim niewiele osób, jak na wielość zadań, które mają do wykonania.

– Żadna duża, nowoczesna instytucja nie może dziś funkcjonować bez właściwych mechanizmów komunikacji społecznej – mówi dyrektor BKS KGP mł. insp. dr Iwona Klonowska. – W największej muszą one działać sprawnie, bo to także kwestia utrzymania wysokiej marki.

SZEROKIM FRONTEM

Zatrudnieni w BKS KGP policjanci i pracownicy Policji organizują m.in. kampanie społeczne. Do ich zadań należy także opiniowanie i wspieranie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne KGP i jednostki Policji, jak np. promowanie nowej koncepcji służby dzielnicowych czy upowszechnianie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W strukturze biura jest rzecznik prasowy komendanta głównego Policji oraz ukierunkowane zespoły zadaniowe umiejscowione w wydziałach. Zespół prasowy odpowiada głównie za kontakty z dziennikarzami. Zespół mediów elektronicznych prowadzi strony i portale internetowe policja.pl, ISP i portal wewnętrzny. Zespół komunikacji odpowiada za organizację imprez i konferencji, promocje, kampanie społeczne i publikacje promocyjne. Zespół redakcja czasopisma „Policja 997” wydaje miesięcznik „Policja 997” oraz cykliczne i okazjonalne wydania specjalne poświęcone m.in. dzielnicowym, przywracanym posterunkom Policji, zabezpieczeniu szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, czyli operacji „Przymierze”, a także najlepszym sportowcom w Policji.

– Jeśli doda się do tego obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim i organizację przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, służących krzewieniu wiedzy o bezpieczeństwie i o Policji, to okaże się, że wsparcie, jakie idzie ze strony BKS dla funkcjonariuszy pierwszej linii działania, jest naprawdę znaczące – mówi dyrektor biura.

A ubiegły rok dla BKS KGP był bardzo intensywny.

– Mając niewiele czasu na planowanie zadań, musieliśmy odnieść się do priorytetów nałożonych na Policję przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tak, by każdemu z nich towarzyszyło wiele akcji promocyjnych – wyjaśnia dyrektor Klonowska. – Dlatego wprowadzaniu nowej koncepcji pracy dzielnicowych towarzyszyły licznie działania z naszej strony. Budując etos dzielnicowych, przygotowaliśmy poświęcone im wydanie specjalne „Policji 997”, które trafiło nie tylko do dzielnicowych, ich przełożonych, ale także do dziennikarzy i parlamentarzystów. Służyło to zwiększeniu świadomości o pracy dzielnicowych. Ale poszliśmy naprawdę szerokim frontem, bo z ideą pracy dzielnicowego zapoznaliśmy także najmłodszych. W naszym kolejnym komiksie pojawił się dzielnicowy, a komiksowi towarzyszył konkurs – krzyżówka, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem, który zakończył się wręczeniem nagród. Kolejnym etapem, który się sfinalizował, jest gra planszowa, również dotycząca pracy dzielnicowych. Mamy do rozdania pewną pulę tych gier, ale będą one także do kupienia w sklepach. W planach mamy kolejne, podobne działania, które mają szeroki odbiór i stwarzają pozytywny obraz Policji. Wspólnie z prof. Jadwigą Stawnicką z Uniwersytetu Śląskiego zrobiliśmy też duże badanie wśród dzielnicowych. Interesuje nas, jak oni postrzegają wprowadzone zmiany i to, co jeszcze chcieliby zrobić.

BKS KGP mocno zaangażowało się w promocję idei Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informowanie o wszystkich odtworzonych w 2016 r. posterunkach Policji. W czerwcu zorganizowało konferencję o komunikacji oraz szkolenie medialne dla pionu prasowo-komunikacyjnego. W spotkaniu tym uczestniczyli rzecznicy prasowi i koordynatorzy ds. komunikacji społecznej z województw oraz szkół Policji. W lipcu funkcjonariusze i pracownicy  biura  byli bardzo aktywni podczas szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży, czego owocem jest nie tylko wydanie specjalne „Policji 997”, ale także album pt. Policyjna operacja „Przymierze” (na zdj. obok).

– Także nam przypadło ogłoszenie konkursu na hasło promujące Policję, które trafi na karoserie radiowozów – mówi dyrektor Klonowska. – Wpłynęły 4343 e-maile i 52 listy. Do wyłonienia najlepszego powołano sztab złożony ze specjalistów różnych dziedzin, od prewencji po taki autorytet językowy, jak prof. Jerzy Bralczyk. Wspólnie szukaliśmy hasła zgodnego z misją Policji. Wygrało hasło „Pomagamy i chronimy”. Teraz trwają prace nad wypracowaniem pożądanego wzoru graficznego.

NIE TYLKO „POLICJA 997”

BKS KGP we współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach objęło patronat nad uroczystą premierą książki „Policjanci. Za cenę życia” wydawnictwa Znak. Prócz dużych działań BKS bierze udział także w tych mniejszych, co nie oznacza, że mniej ważnych, m.in. w promujących Policję podczas „Nocy Muzeów” czy w Dniu Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowe biuro w KGP nie tylko połączyło siły wszystkich dbających o wizerunek Policji, ale także wprowadza nowy sposób pracy, by dotrzeć do jak najszerszego grona adresatów.

– Poza tradycyjną działalnością Wydziału Promocji Policji, którą do tej pory był głównie miesięcznik „Policja 997”, teraz oferta jest szersza. Wydaliśmy albumy, foldery, kalendarze. Ciekawy jest zwłaszcza „Terminarz Policyjny 2017”, w którym zamieściliśmy informacje dotyczące struktury KGP, zadań wszystkich biur, roty ślubowania, stopni policyjnych, a także dane teleadresowe wszystkich komend Policji w Polsce. Terminarz trafił do sprzedaży. To jest element promocji zewnętrznej, przybliżanie społeczeństwu zadań i idei Policji – mówi dyrektor biura.

W ofercie wydziału jest również wydawnictwo elektroniczne, rozpowszechniane w obiegu wewnętrznym Policji – „Komunikator 997”. Ta forma czasopisma w formacie PDF służy uzupełnieniu treści, które z uwagi na miesięczny cykl wydawania „Policji 997” nie mogły się w niej znaleźć.

Z NOWYM DUCHEM

Od lipca 2016 r. zmieniła się formuła umieszczania informacji na portalu społecznościowym Facebook, którego odbiorcami są głównie młodzi ludzie. Nie jest to już  powielenie oficjalnej strony internetowej, a informacje tam zamieszczane są w nieco luźniejszej formie, czasami żartobliwej, co spotyka się z sympatią i zwiększeniem liczby polubień. Jest ich już 182139 (dane z 19 stycznia 2017 r.).

– Więcej odsłon to też jest poprawa wizerunku policjantów wśród społeczeństwa – mówi rzecznik komendanta głównego Policji mł. insp. dr Mariusz Ciarka. – Od lata działa też instagram, gdzie zamieszczamy zdjęcia policjantów, oczywiście w życzliwych okolicznościach, co też jest dobrze odbierane, a także Twitter, z którego korzystają głównie politycy i dziennikarze. Tu odbiorców jest znacznie mniej, ale są to osoby znaczące w życiu kraju. Za pomocą Twittera możemy błyskawicznie ustosunkować się do tego, co dziennikarze czy politycy zamieszczają. Taka szybka reakcja nieraz ratuje sytuację, bo bywa, że zamieszczane tam przez użytkowników informacje są nieprawdziwe i musimy je szybko prostować. Szkoda jedynie, że Twitter przyjmuje tylko krótkie informacje, ale jest to kolejny komunikator ze społeczeństwem, dzięki któremu możemy dbać o wizerunek Policji.

W porównaniu z minionymi latami inaczej teraz wygląda polityka informacyjna Policji.

– Za każdym razem, kiedy mamy sytuację kryzysową, jak choćby we Wrocławiu czy Ełku, natychmiast nawiązuję kontakt z rzecznikiem KWP i ustalamy wspólną politykę informacyjną, jak reagować i co robić – mówi mł. insp. Mariusz Ciarka. –  Pilnuję, aby nie podnosić każdego zdarzenia do rangi KGP, aby nie było kojarzone z całą Policją. Nie chcę, aby błędy, które mogą się zdarzyć podczas 15 tys. interwencji czy 15 tys. kontroli dziennie, obciążały całą formację. Dlatego wychodzę z założenia, że w pierwszej kolejności powinien wypowiadać się powiatowy oficer prasowy albo rzecznik, jeśli sprawa ma zasięg regionalny – rzecznik KWP, a dopiero jako ostateczna instancja lub gdy sprawa ma charakter krajowy – rzecznik KGP.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

W 2017 r. Biuro Komunikacji Społecznej nie zwolni tempa. Oprócz kontynuacji dotychczasowych zadań już w marcu ruszy nowy portal wewnętrzny, dostępny we wszystkich jednostkach, a w grudniu nowa platforma, która ułatwi na niespotykaną do tej pory skalę możliwość komunikacji w Policji. Będzie to sfinalizowanie realizowanego w Policji projektu NCBiR dotyczącego komunikacji wewnętrznej, który zainicjowaliśmy, będąc jeszcze wydziałem. Włączymy się także w obchody 20-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

– Tak naprawdę ideą BKS jest wspieranie inicjatyw i nadawanie aspektu promocyjnego tym działaniom, które z punktu widzenia instytucji w tym czasie są istotne – mówi dyrektor Iwona Klonowska. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Mitura, Sławomir Katarzyński