Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Paramedyk 2016

Medycyna taktyczna

Odbijanie zakładników i udzielanie rannemu pierwszej pomocy – tak wyglądała jedna z konkurencji IX edycji „Paramedyka”, czyli zawodów medycyny taktycznej, w których od 27 do 30 września br. w Trójmieście i Kartuzach rywalizowali funkcjonariusze służb mundurowych. Wyróżnienia zdobyli policjanci z Wydziału Realizacyjnego KSP, żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz funkcjonariusze Wydziału V ABW.

„Paramedyk” organizowany jest od 2008 roku z inicjatywy funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku. Podczas zawodów odbywają się też pokazy i warsztaty z medycyny taktycznej. Głównym celem imprezy jest podniesienie umiejętności i wiedzy z ratownictwa na polu walki dla antyterrorystów z formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Sprawiedliwości. W pierwszej edycji uczestniczyło 8 czteroosobowych drużyn, w tym roku było ich już 20.

– Impreza się rozrasta – mówi jeden z jej organizatorów kom. Jarosław Przyjemczak, zastępca dowódcy gdańskiego SPAP.

W zawodach startowali m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i Policji. Każda z ekip miała do wykonania 9 zadań związanych z udzieleniem pomocy medycznej w warunkach bojowych.

– Skupialiśmy się na uszkodzeniach ciała, które występują najczęściej – mówi kom. Jarosław Przyjemczak. – Podczas konkurencji trzeba było również wykazać się doskonałą sprawnością fizyczną oraz taktyką działań. Stopień trudności zadań był zróżnicowany, ale każde z nich trzeba było zaliczyć w ciągu 10 minut.

Konkurencje odbywały się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, a ich scenariusze były inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. W jednych większy nacisk był kładziony na taktykę działań, a w drugich na sposób udzielania pomocy.

Druga część „Paramedyka” poświęcona była najnowszym standardom w medycynie taktycznej. Uczestnicy wzięli udział w pokazach i wykładach. Prowadzili je eksperci, którzy omówili m.in. zastosowanie USG w diagnostyce przedszpitalnej, a także wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku oraz akty prawne regulujące pracę ratowników medycznych.

Organizatorami IX edycji „Paramedyka” byli: KWP w Gdańsku, tamtejszy SPAP i NSZZP Zarząd Wojewódzki, a także WSPol. w Szczytnie. 

ARTUR KOWALCZYK
zdj. KWP w Gdańsku