Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Etos gwarancją bezpieczeństwa

– Nie są prowadzone żadne prace nad zmianą w systemie emerytalnym służb mundurowych – takie zapewnienie złożyli minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska na październikowej odprawie z szefami służb podległych MSWiA w Zielonej Górze.

Tematami odprawy był także program rozwoju i modernizacji służb, dzięki któremu od 1 stycznia 2017 roku pensje funkcjonariuszy i pracowników służb wzrosną odpowiednio o 253 i 250 zł, a także promowanie właściwych postaw, przywracanie zlikwidowanych posterunków oraz zbliżanie Policji do społeczeństwa.

Zwracając się do szefów służb, minister Błaszczak przypomniał, że podstawowym zadaniem, jakie postawił przed nimi, to przywrócenie etosu służby. – Etos służby to gwarancja bezpieczeństwa. Etos to także powołanie, któremu powinni być wierni funkcjonariusze – podkreślił, odwołując się do godnych pochwały przykładów postaw funkcjonariuszy w czasie Światowych Dni Młodzieży, kiedy ich profesjonalizm i zaangażowanie były powszechnie chwalone przez pielgrzymów i wolontariuszy. Podziękowanie za godne naśladowania zachowanie usłyszało 15 funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, którzy z rąk ministra otrzymali nagrody i odznaczenia.

Minister podkreśli również, że od początku swojego urzędowania kładł nacisk na zbliżenie Policji do obywateli. – Służyć temu ma wiele podejmowanych w ministerstwie i Policji projektów. Najważniejsze z nich to wprowadzenie nowego modelu służby dzielnicowych, przywracanie zlikwidowanych posterunków tam, gdzie jest to uzasadnione, oraz uruchomienie „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Każdy z tych projektów na swój sposób pozwala wyjść Policji naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom obywateli – podkreślił minister.

KZ
zdj. KWP w Gorzowie Wlkp.