Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W hołdzie twórcy „Razem bezpieczniej”

– Postanowiliśmy, aby największa sala w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nosiła imię śp. Władysława Stasiaka i aby odsłonięta tablica upamiętniała jego postać – powiedział 15 marca br. minister SWiA Mariusz Błaszczak podczas uroczystości upamiętniającej byłego szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, a także twórcę programu „Razem bezpieczniej”, który w ten dzień obchodziłby swoje 50. urodziny.

W uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy wzięli udział ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownictwo MSWiA, wdowa po tragicznie zmarłym polityku Barbara Stasiak oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

CZŁOWIEK NIEZWYKŁY

– Był człowiekiem niezwykłym, państwowcem, nie należał do partii, ale od początku lat dziewięćdziesiątych był związany z naszym środowiskiem. (...) – wspominał Władysława Stasiaka Jarosław Kaczyński. – Miał być kandydatem na prezydenta Warszawy. (...) Zaszedł bardzo wysoko, chociaż nigdy o karierę się nie starał – dodał.

Zdaniem prezesa PiS tragiczna śmierć Władysława Stasiaka 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości upamiętniające polskich oficerów zamordowanych w Katyniu to ogromna strata (...) dla Polski.

– Dlatego trzeba pamiętać, trzeba go uczcić. (...) Powinien stać się jednym z patronów dobrej, polskiej administracji – dodał Jarosław Kaczyński.

Słowa wdzięczności dla kierownictwa MSWiA za tę uroczystość wyraziła również Barbara Stasiak, która wspominała męża jako człowieka zawsze kierującego się dobrem państwa i społeczeństwa. Podziękowała także za kontynuowanie programu „Razem bezpieczniej”. Korzystając z okazji, zwróciła się do wszystkich realizatorów programu, nazywając ich „żywym pomnikiem” jej śp. męża.

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Władysław Stasiak jako szef MSWiA był twórcą programu „Razem bezpieczniej”, o którym mówił, że jest to „program obywatelskiej przestrzeni, bezpieczeństwa, podnoszenia jakości życia i stabilizacji. (…) To jeden z programów budowy społeczeństwa obywatelskiego, jeden z programów budowy jakości życia w Polsce, zaufania społecznego i zaufania do instytucji publicznych”.

Rada Ministrów podjęła właśnie decyzję o realizacji w latach 2016–2017 Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Jest on kontynuacją Programu „Razem bezpieczniej”, który był realizowany w latach 2007–2015. Na działania w latach 2016–2017 przewidziano w sumie 8 mln 700 tys. zł.

POLICYJNY AKCENT

W ramach programu „Razem bezpieczniej” w Policji od 2005 roku realizowane są działania „Profilaktyka a Ty” (PaT), autorstwa insp. w st. spocz. Grzegorza Jacha, który z końcem ubiegłego roku przeszedł na emeryturę.

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji za koordynację działań obecnie odpowiedzialna jest podinsp. Dorota Pater, a nadzór nad realizacją w ramach propagowania edukacji społecznej prowadzi insp. Kornela Oblińska, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, która w działaniach PaT widzi także ogromne możliwości dla edukacji retrospektywnej. – W ramach Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej możemy utrzymywać permanentny kontakt ze społeczeństwem, z młodzieżą. Chcemy tą drogą propagować etos służby publicznej, w oparciu o bogatą historię i tradycję Policji – wyjaśnia dyrektor Oblińska.

Zmiana szefa programu to niejako nowe otwarcie, lecz w żadnym razie koniec działań. Ideą projektu PaT jest budowanie ogólnopolskiej społeczności młodych, którzy promują wśród rówieśników modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. Strategia projektu oparta jest na upowszechnianiu twórczej profilaktyki rówieśniczej. Przez 10 lat działania projektu PaT powstało 98 grup młodzieżowych PaT, 70 PaTPORTÓW, a uczestnikami projektu w latach 2006–2015 było ponad 400 tysięcy osób w całym kraju. 

PIOTR MACIEJCZAK/MSWiA
zdj. Andrzej Mitura


2016 pomysłów i działań

O planach na ten rok mówi krajowy koordynator programu „Profilaktyka a Ty” podinsp. Dorota Pater:

– Tegoroczny kalendarz działań PaT prezentuje się nie mniej imponująco niż w latach wcześniejszych. Już na przełomie czerwca i lipca zaplanowany został XI Ogólnopolski Przystanek PaT, w którym spodziewamy się udziału około 2500 młodych ludzi. Realizowane będą też Regionalne Przystanki PaT, m.in. w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim i śląskim.

Po raz drugi odbędzie się też Ogólnopolski Zlot PaTPORTÓW, zaplanowany w maju 2016 roku w Wolsztynie, na którym pojawić się powinno nawet 1000 PaTowiczów. PaTPORT to podstawowa struktura organizacyjna PaT, może być utworzony samodzielnie w każdej placówce szkolnej lub wychowawczej.

Kontynuowana będzie oczywiście dotychczasowa działalność młodzieżowych grup PaT, a także centralne i wojewódzkie szkolenia liderów PaT, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, badania, publikacje i działania promujące ideę społeczności, m.in. spektakle edukacyjno-profilaktyczne, musicale, filmy, happeningi, PaTosfery, PaTuliska, PaTSession, Festiwale Społeczności PaT, Miejskie Przystanki PaT, media społecznościowe PaT i wiele innych.

Działania całoroczne prowadzone lub koordynowane będą przez Impresariat PaT, funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Gabinetu KGP, na którego czele stoi Anna Hilaruk. Planujemy także powołanie Społecznej Rady Programowej Programu PaT, której zadaniem będzie m.in. jego promocja na arenie międzynarodowej i krajowej. W skład rady powinni wejść – oprócz przedstawicieli Policji i MSWiA – wolontariusze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i uczelni wyższych.

Wybrani przez młodzież liderzy programu będą z kolei mogli wejść w skład tworzonej właśnie przy Komendancie Głównym Policji Rady Młodych PaT. Jej zadaniem będzie wspieranie bieżącej realizacji działań podejmowanych w ramach programu, szczególnie na poziomie lokalnym.

Zapraszam do współpracy! 

zdj. Piotr Maciejczak