Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Już po raz dziewiąty (nr 131/02.2016)

W lipcu br. poznamy laureatów dziewiątej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Organizatorem plebiscytu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznego konkursu mija 31 maja br.

Prawo zgłaszania kandydatów mają osoby prywatne oraz instytucje i organizacje, które dysponują wiedzą na temat skuteczności, zaangażowania i skali pomocy świadczonej przez konkretnego policjanta. Nie są przyjmowane zgłoszenia od jednostek Policji czy osób tam zatrudnionych. W komendantach i komisariatach można jednak, a nawet pożądane by było wywieszanie plakatów o konkursie, zwłaszcza w tych miejscach, do których docierają osoby szukające pomocy. Pokrzywdzeni często są zamknięci w sobie, ratunku szukają w ostateczności, ich świat to sprawy codzienne, a najważniejszy cel to przetrwać, ochronić siebie i dzieci. Gdy dłoń wyciągnięta przez człowieka w mundurze okaże się nie tylko pomocna, ale i skuteczna w działaniu, chcą podziękować. Najlepszą formą takiej wdzięczności jest zgłoszenie funkcjonariusza do konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

PRESTIŻ I NAGRODA

Dla policjanta, ale także dla jednostki, w której służy, to wielki zaszczyt. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30 czerwca każdego roku. Gala wręczenia pamiątkowych statuetek i nagród pieniężnych wpisana jest w centralne obchody Święta Policji. Z laureatami, kierownikami jednostek, którym podlegają, oraz komendantami wojewódzkimi spotykają się minister odpowiedzialny za resort spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny, krajowy duszpasterz Policji. W ostatnich latach statuetki wręczał prezes Rady Ministrów, a krajowy duszpasterz Policji honorował laureatów pamiątkowym medalem. Nagrody tradycyjnie funduje Komendant Główny Policji.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie policjant.niebieskalinia.pl. Zamieszczony jest tam regulamin, galeria fotograficzna, wymienieni są laureaci poprzednich edycji, można także pobrać formularz zgłoszeniowy lub wysłać informację z elektronicznego komunikatora. Zgłoszenie można wysłać również tradycyjnym listem. Ważne, by znalazły się w nim dane policjanta i adres jednostki, dane osoby bądź instytucji zgłaszającej oraz uzasadnienie. Adres do korespondencji to „Niebieska Linia” ul. Korotyńskiego 13, Warszawa 02-121. Zgłosić można kilku policjantów, ale wniosek musi być wypełniony na każdego z osobna, ze szczegółowym opisem indywidualnego zaangażowania.

ZGŁOSZENIA W TRYBIE CIĄGŁYM

Zgłoszenia można wysyłać przez cały rok. Do aktualnej edycji będą rozpatrywane te, które napłyną do 31 maja danego roku. Jeżeli dotrą do organizatorów później, wezmą udział w plebiscycie w roku kolejnym.

W skład kapituły, która wyłania zwycięzców, wchodzą przedstawiciele: Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i biura KGP odpowiadającego za prewencję oraz laureaci konkursu z lat poprzednich. Co roku wybiera się pięciu laureatów.

Konkurs objęty jest honorowymi patronatami Komendanta Głównego Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Paweł Ostaszewski