Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komunikacja usprawnia organizację (nr 129/12.2015)

Rozwój portali informacyjnych, powstawanie wydawnictw elektronicznych, a także systematyczne usuwanie barier komunikacyjnych usprawniają polską Policję.

Dążenie do podnoszenia jakości, wydajności i zmiana tempa pracy wymusiły przeniesienie znacznej części komunikacji wewnętrznej do kanałów elektronicznych. Rok 2015 zapisze się w historii formacji jako czas pracy nad komunikacją dwustronną z wykorzystaniem nowych i już sprawdzonych narzędzi usprawniających komunikację wewnętrzną w Policji.

WIĘCEJ WIEDZIEĆ, WIĘCEJ UMIEĆ

W kwietniu br. minął rok, odkąd portal wewnętrzny Komendy Głównej Policji rozpoczął działalność.

– Na początku niewielu wierzyło, że projekt ma szanse powodzenia. Tymczasem portal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i doskonale funkcjonuje – mówiła w dniu pierwszych urodzin portalu inicjatorka jego powstania insp. Kornela Oblińska, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji ds. komunikacji i wizerunku.

Nieocenioną zaletą intranetu jest to, że jego użytkownicy informowani są just in time, czyli albo z wyprzedzeniem, albo w realnym czasie. Komunikacja dwukierunkowa pozwala pracownikom na zgłaszanie pomysłów, zastrzeżeń, a także daje możliwość komentowania newsów.

– To umożliwia pracownikom zabranie głosu w wielu sprawach i interakcję, na której tak bardzo nam zależy – mówi insp. Oblińska.

Portal funkcjonuje w sieciach CWI i PSTD  pod adresem pw.policja.pl w większości komend wojewódzkich.

Ogólnodostępnym narzędziem komunikacji wewnętrznej jest strona internetowa Informacyjnego Serwisu Policyjnego (isp.policja.pl), która – według opinii użytkowników – niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Miesięcznie portal odwiedza około 200 tys. internautów. Stanowi rzetelne źródło wiedzy także dla innych środowisk: naukowego i prawniczego, instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych spoza Policji.

Warto wspomnieć, że narzędzia te pozwalają na prowadzenie kursów e-lerningowych i tutoriali (artykuły typu „krok po kroku”). Ostatnio dzięki lekcjom użytkownicy mieli możliwość poznania funkcjonalności ePUAP, MS Word, Lotus Quickr, mogli też przejść kurs szybkiego pisania na klawiaturze i poznać tajniki skrótów klawiszowych. Szkolenia tego typu dają możliwość przełożenia teorii na praktyczne rozwiązania.

SIŁA DRUKU

W 2015 r. działalność Gabinetu Komendanta Głównego Policji zaowocowała nowymi wydawnictwami. W styczniu ukazał się pierwszy numer tygodnika Komunikator 997 – elektronicznego dodatku do miesięcznika Policja 997. Na łamach publikacji prezentowane są bieżące informacje i wydarzenia, m.in.: osiągnięcia policjantów i pracowników Policji, wydarzenia sportowe, kulturalne i historyczne. O doborze artykułów decydują kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, co daje im możliwość publikowania własnych treści w prasie ogólnokrajowej. Komunikator 997 rozsyłany jest do wszystkich garnizonów. Jego dalszą dystrybucję koordynują osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w Polsce.

Redakcja miesięcznika Policja 997 wydała też trzy okolicznościowe publikacje poświęcone: 25-leciu uchwalenia ustawy o Policji (kwiecień), 90-leciu kobiet w Policji (lipiec) oraz policyjnym sportowcom (październik). Ta ostatnia jest podziękowaniem Komendanta Głównego Policji policjantkom, policjantom i pracownikom Policji, którzy za cenę wielu wyrzeczeń i tytanicznej pracy osiągają wybitne wyniki sportowe na arenie krajowej lub międzynarodowej.

– Niewątpliwie ich dokonania wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku Policji – mówi insp. Kornela Oblińska. Jak dodaje, jest to pierwsze wydanie z cyklu „Sportowcy w Policji”. – W przyszłym roku zostanie wydany kolejny numer specjalny. Za pośrednictwem redakcji zachęcamy do sukcesywnego zgłaszania osób, które osiągnęły wybitne wyniki w sporcie – mówi.

Z okazji 90. rocznicy służby kobiet w polskiej Policji wydano także drugą część komiksu autorstwa Wojtka „Cihego” Cichonia i Artura Grzendy. Komiks Zaginiony obraz jest kontynuacją przygód trójki przyjaciół, którzy wspólnie z Policją rozwiązują skomplikowane zagadki kryminalne. Zarówno pierwsza, jak i druga część komiksu (Skarb Krzywoustego) dostępne są na stronie isp.policja.pl. Przygotowanie serii komiksów ma na celu nie tylko propagowanie służby Policji, właściwych postaw społecznych, ale także ostrzeganie przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Każde kolejne wydanie przygotowywane będzie z okazji Święta Policji. – Na uwagę zasługuje, że akcja każdej historii kryminalnej toczy się w innym mieście, aby promować poszczególne garnizony Policji oraz historie regionów – mówi insp. Oblińska.

Warto także wspomnieć o wyjątkowym, bo oddającym kwintesencję pracy „w terenie” na rzecz usprawniania komunikacji wewnętrznej w Policji, cyklu artykułów „Komunikacja wewnętrzna w praktyce” publikowanych na łamach miesięcznika Policja 997.

WSPÓŁPRACA PONAD WSZYSTKO

Bazą wiedzy, z której chętnie korzystamy, jest także współpraca m.in. z osobami odpowiedzialnymi za komunikację wewnętrzną w Policji, emerytami i rencistami policyjnymi, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA, Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Europejską Siecią Policjantek czy stowarzyszeniami, które zajmują się historią i tradycją Policji, co jest nieocenione w kształtowaniu kultury organizacyjnej formacji. Ponadto, jest bardzo pomocna w organizacji uroczystości rocznicowych, resortowych, imprez charytatywno-sportowych czy konferencji naukowych, które integrują środowisko policyjne, inspirują do działania i pozytywnie wpływają na budowanie wspólnej tożsamości formacji i etosu służby. Warto wspomnieć np. Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, sztafetę morską wzdłuż polskiego wybrzeża, charytatywny bal oficerski Policji, uroczyste obchody Święta Policji czy konferencje naukowe: 25 lat ustawy o Policji (23 kwietnia br., Sejm RP), 90 lat Kobiet w Policji (23 lipca br., Sejm RP) czy Etyka zawodowa w służbach mundurowych (4 grudnia br., Poznań), organizowana w ramach cyklicznych spotkań osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w Policji. Do tej pory odbyły się konferencje poświęcone m.in. komunikacji wewnętrznej i kulturze organizacyjnej w służbach mundurowych.

Na zasadzie współpracy organizowane są także szkolenia tematyczne prowadzone przez ekspertów-praktyków i trenerów wewnętrznych. W 2015 r. zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące m.in.: zbierania informacji, tworzenia tekstów informacyjnych, podstaw fotografii reporterskiej (25–27 marca w Muszynie;  6 maja w Warszawie), prezentacji i wystąpień publicznych, technik radzenia sobie ze stresem, umiejętności interpersonalnych w kontaktach zawodowych (19–21 i 26–28 stycznia w Warszawie).

– Ponadto, Komenda Główna Policji, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, KWP w Katowicach, KWP we Wrocławiu, realizuje projekt badawczy Komunikacja społeczna Policji. Historia, diagnozy i prognozy, którego druga część dotyczy stricte strategii komunikacji wewnętrznej w Policji – mówi insp. Kornela Oblińska. Wyjaśnia, że celem projektu jest m.in. poprawa komunikacji wewnętrznej, podnoszenie kompetencji komunikacyjnych kadry zarządzającej, zapewnienie spójności przekazu informacji zewnętrznej i wewnętrznej w Policji. – O wynikach prac będziemy na bieżąco informować, licząc na sugestie i uwagi naszych czytelników – dodaje.

BEATA PERKOWSKA
zdj. Andrzej Mitura


– Kolejny rok pracujemy wspólnie nad rozwojem skutecznej komunikacji w Policji. Zrobiliśmy już bardzo dużo, ale to złożony proces – cały czas pojawiają się nowe możliwości, techniki i potrzeby. Za ciężką pracę i wszystkie dotychczasowe sukcesy dziękuję przede wszystkim pracownikom pionu komunikacji społecznej Policji, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu KGP. Bez Waszego zaangażowania byłoby nam wszystkim znacznie trudniej – mówi insp. Kornela Oblińska zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji ds. komunikacji i wizerunku


 

Podsumowując mijający rok z perspektywy komunikacji wewnętrznej, nie sposób nie wspomnieć o kobiecie, która całą sobą była zaangażowana w jej rozwój – śp. Ani Fons, wieloletnim pracowniku Szkoły Policji w Pile, szkolnym działaczu regionu IPA. Jej talent organizatorski, kreatywność, dociekliwość i zaangażowanie w pracę przez wiele lat służyły nie tylko szkole, ale i całemu środowisku policyjnemu. Z wykształcenia była historykiem i dziennikarzem. Z pasją informowała o historii i życiu jednej z najstarszych szkół kształcącej kadry polskiej Policji. Odeszła nagle i zdecydowanie za wcześnie.