Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

O ministrze, który stworzył program (nr 128/11.2015)

Program Władysława Stasiaka „Razem bezpieczniej” – przyczynek do dyskusji o roli prewencji w zapewnieniu bezpieczeństwa – to tytuł konferencji, która odbyła się 30 września br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Był człowiekiem oddanym sprawom państwa. W swoim życiu kierował się dobrem człowieka i kraju – tak mówiła o tragicznie zmarłym mężu Barbara Stasiak. Podkreślała, że dążył do zmniejszenia przestępczości i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Jako sekretarz stanu w MSWiA Władysław Stasiak opracował program „Razem bezpieczniej”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2006 r. Jan Pastwa, dyrektor KSAP, powiedział, że program ten był wielkim dokonaniem ministra.

Genezę powstania „Razem bezpieczniej”, jego efekty i perspektywy przedstawiła Elżbieta Rusiniak, naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podkreśliła, że przez dziewięć lat zrealizowano prawie 400 projektów profilaktyczno-prewencyjnych. Wśród nich znajduje się program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, który promuje wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień. Ideę i działalność PaT omówił insp. Grzegorz Jach, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, który jest autorem sztandarowego projektu PaT.

Mł. insp. Anna Kuźnia, zastępca dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, opowiedziała o doświadczeniach i wyzwaniach prewencji Policji. Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzą-dzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, mówiła o programach prewencyjnych realizowanych przez samorząd terytorialny.

W konferencji uczestniczyli także Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa BBN, nadinsp. Władysław Padło, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów z samorządem terytorialnym i organizacjami społecznymi, gen. bryg w st. spocz. Marek Bieńkowski, były szef Policji w latach 2005–2007, a także słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. Andrzej Mitura
 

Władysław Stasiak urodził się 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. W latach 1993–2002 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli. W listopadzie 2002 r. został zastępcą prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Odpowiadał za sprawy ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, działalność straży miejskiej oraz ewidencję ludności, ochronę zdrowia, sport i kulturę fizyczną. Od 2 listopada 2005 r. do 31 maja 2006 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie nadzorował Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Następnie był sekretarzem stanu w tym resorcie. 24 sierpnia 2006 r. objął urząd szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od 8 sierpnia 2007 r. do 16 listopada 2007 r. był ministrem spraw wewnętrznych i administracji w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. 19 listopada 2007 roku ponownie wrócił na stanowisko szefa BBN. 15 stycznia 2009 r. został odwołany i otrzymał nominację na zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP, a 27 lipca 2009 roku został jej szefem. Zginął 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 20 kwietnia 2010 r. został pochowany w Kwaterze Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Minister Władysław Stasiak o programie „Razem bezpieczniej” – wypowiedź z 8 marca 2007 r.:
– Program „Razem bezpieczniej” to program obywatelskiej przestrzeni, bezpieczeństwa, podnoszenia jakości życia i stabilizacji. (…) To jeden z programów budowy społeczeństwa obywatelskiego, jeden z programów budowy jakości życia w Polsce, zaufania społecznego i zaufania do instytucji publicznych. (…) Nie jest rzeczą potrzebną, aby zastępować jedne kompetencje drugimi lub aby jedna instytucja udawała inną – nie, każdy ma swoje kompetencje, właściwości i uprawnienia. Ważne jest to, aby umiejętnie je połączyć i wykorzystać tak, aby uzyskać efekt synergii, aby te kompetencje, które są rozproszone, były we właściwy sposób ukierunkowane i wykorzystane, aby można było na tej podstawie budować wartość dodaną, coś wypadkowego. I taki jest cel „Razem bezpieczniej” – aby mógł doprowadzić do realnej poprawy bezpieczeństwa w Polsce i realnej poprawy poczucia bezpieczeństwa.
źródło: MSW