Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt dla poszukiwaczy (nr 127/10.2015)

Ujęcie przestępcy korzystającego z otwartych granic wymaga ścisłej współpracy międzynarodowej. Jej doskonaleniu ma służyć rozpoczęty na początku września projekt współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości – międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”.

W konferencji oficjalnie rozpoczynającej projekt na zaproszenie komendanta CBŚP nadinsp. Igora Parfieniuka uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa polskiej Policji, z pierwszym zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosławem Schosslerem, ambasady Królestwa Norwegii, MSW, biur KGP oraz funkcjonariusze Wydziału I Zarządu III CBŚP.

Projekt adresowany jest nie tylko do policjantów z Wydziału I Zarządu III CBŚP (dawny Wydział Operacji Pościgowych CBŚ KGP), ale do wszystkich, którzy uczestniczą w poszukiwaniach i zatrzymaniach najgroźniejszych przestępców. Przeszkoleni zostaną wybrani policjanci z Biura Kryminalnego i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz z Zespołów Poszukiwań Celowych KWP i niektórych KMP i KPP. Dofinansowanie, którego wartość przekroczyła milion złotych, przeznaczone zostanie na szkolenia składające się z dwóch głównych elementów. Pierwszy dotyczy poszukiwania przestępców m.in. lepszego wykorzystania kanałów wymiany informacji, takich jak np. SIS II i SIRENE czy SIENA, drugi – doskonalenia języka angielskiego.  

– Polska ma stosunkowo długą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, co wprost przekłada się na jej aktywność w sferze walki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Oznacza to też ogromną odpowiedzialność i dlatego warto wymieniać się z innymi krajami doświadczeniami – powiedziała radca ministra z ambasady Królestwa Norwegii Anne Grete Riise.

Jej zdaniem finansowanie tego projektu wynika z przekonania, że granice międzypaństwowe nie mogą stanowić przeszkody dla policyjnej współpracy, tak jak nie stanowią w przestępczej działalności. Ważne jest także redukowanie, coraz mniejszych zresztą, różnic rozwojowych między państwami strefy Schengen.

– Środki, które otrzymała polska Policja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przestrzeni ostatnich 10 lat były silnym impulsem prorozwojowym na długiej i trudnej drodze, jaką pokonaliśmy, by stać się członkiem strefy Schengen. Wciąż przyczyniają się do tego, że jesteśmy ważnym elementem w europejskim systemie zwalczania przestępczości – podkreślił pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler. 

W Polsce już kilka lat temu powstała specjalna komórka do ścigania najgroźniejszych przestępców. To wspomniany już Wydział Operacji Pościgowych CBŚ, przekształcony później w Wydział I Zarządu III CBŚP. Ale, jak podkreślał komendant Schossler, tylko ciągłe doskonalenie i sięganie po nowe rozwiązania pozwoli zachować skuteczność.

– Mam nadzieję, że 30 kwietnia 2016 roku, kiedy zakończy się projekt, będziemy mogli zaprezentować wymierne efekty programu – powiedział, a zwracając się do zgromadzonych w Sali Generalskiej KGP policjantów Wydziału I, zobowiązał ich do maksymalnego wykorzystania możliwość, jakie otwiera przed nimi rozpoczęty projekt. 

Klaudiusz Kryczka
zdj. Krzysztof Chrzanowski
 

Wydział I Zarządu III CBŚP (poprzednio Wydział Operacji Pościgowych CBŚ KGP) powstał 1 czerwca 2011 roku. Do 1 września 2015 r. policjanci z tego wydziału zatrzymali 188 osób, w tym 75 poza granicami Polski. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku już 38 osób, w tym 13 poza granicami Polski. Zatrzymani to liderzy i członkowie zorganizowanych grup przestępczych.


Norweska pomoc finansowa jest efektem akcesji Polski do UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). EOG obejmuje państwa członkowskie UE oraz kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Te trzy państwa, niebędące członkami UE, wspierają najmniej zamożnych członków Wspólnoty, korzystając w zamian ze swobód jednolitego rynku Unii Europejskiej. Polska korzysta z tej pomocy w ramach dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pieniądze z funduszy norweskich trafiają do 16 państw, Polska jest wśród największych beneficjantów. Dotychczas wykorzystała w ramach różnych programów 1,1 mld euro.