Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 124/07.2015)

W XVI Okręgu PP (wileńskim) zainicjowano zbiórkę pieniężną dla wdów i sierot po zmarłych funkcjonariuszach PP oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych. W ciągu miesiąca zebrano kwotę 1056,64 zł, którą przekazano trzem wdowom i byłemu posterunkowemu z pow. święciańskiego Janowi Wołodce, nieuleczalnie choremu i obarczonemu liczną rodziną.

90 LAT TEMU

Lipiec 1925

• Podczas pełnienia obowiązków służbowych w lipcu 1925 r. poległo na służbie dziewięciu policjantów: przod. Izydor Spaczyński z Komendy Powiatowej PP w Ostrogu (woj. wołyńskie) oraz posterunkowi: Jan Przelaskowski z Lachowicz (woj. nowogródzkie), Ignacy Nagocki z Wielunia (woj. łódzkie), Józef Kamer z Parzymiechów (woj. kieleckie), Stanisław Rejkowski z posterunku granicznego w Pacinach (woj. wileńskie), Mieczysław Gromadka z Doliny (woj. stanisławowskie), Julian Sępski  z Rudziszek (woj. wileńskie) oraz Józef Dana z Pabianic (woj. łódzkie) i Władysław Mackiewicz z Hoduciszek (woj. wileńskie).

• W XVI Okręgu PP (wileńskim) zainicjowano zbiórkę pieniężną dla wdów i sierot po zmarłych funkcjonariuszach PP oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych. W ciągu miesiąca zebrano kwotę 1056,64 zł, którą przekazano trzem wdowom i byłemu posterunkowemu z pow. święciańskiego Janowi Wołodce, nieuleczalnie choremu i obarczonemu liczną rodziną.

• W Szkole Policji Państwowej w Grudziądzu przystąpiono do tworzenia muzeum policyjnego. Na polecenie kierownictwa Komendy Okręgowej PP woj. pomorskiego wszystkie komendy powiatowe i ekspozytury śledcze podległe KW PP zobowiązane zostały do gromadzenia eksponatów.

18 VII – W Głównej Szkole Policyjnej w Warszawie zakończony został pierwszy kobiecy kurs policyjny. Trwał trzy miesiące. Do egzaminu przystąpiło 29 kandydatek, z których 10 uzyskało wynik  bardzo dobry, 18 dobry, jedna egzaminu nie zdała. Pierwsze polskie policjantki zasiliły jednostki PP w Warszawie i Łodzi.

23 VII – Ze sportu: policyjna drużyna piłki nożnej, zorganizowana kilka miesięcy wcześniej przez koło kulturalno-oświatowe funkcjonariuszy PP I Inspektoratu w Warszawie, rozegrała towarzyski mecz z wytrawną drużyną „Warszawianki”, jedną z najlepszych w stolicy. Wprawdzie przegrała 6:1, ale – jak na nowicjusza – spisała się dzielnie.

25 VII – Sejm uchwalił ustawę, która zwalniała związki komunalne z ponoszenia części kosztów utrzymania Policji Państwowej (Dz.U. nr 83, poz. 565).

40 LAT TEMU

Lipiec 1975

• Tytułem eksperymentu w KS MO zorganizowano 3-miesięczny kurs dla młodych milicjantów (pozostających w służbie przygotowawczej), mający na celu wyłonienie kandydatów do służby dochodzeniowo-śledczej. Jego organizatorzy: ppłk Kazimierz Otłowski, mjr Wacław Kuźnicki i kpt. Zdzisław Golem wysoko ocenili wyniki szkolenia. Wszystkim absolwentom  wręczono zaświadczenia uprawniające do podjęcia pracy w wydziałach dochodzeniowych KW MO.

• Na posiedzeniu zarządu klubu WKS „Gwardia” Warszawa pożegnano dotychczasowego prezesa, płk. Mieczysława Glenca. Na jego następcę wybrano gen. bryg. dr. Antoniego Frydla, komendanta stołecznego MO.

• Ludzie wzorowej służby: sierż. Bogdan Piątek to prymus wśród kieleckich dzielnicowych. Swojej dewizie: współdziałać z mieszkańcami na co dzień – pozostaje wierny od początku swej milicyjnej kariery. Nie jest ona jeszcze długa (trwa trzy lata), ale już mieszkańcy nieprzypadkowo  mówią o nim: nasz dzielnicowy.

28 VII – Sąd Wojewódzki w Katowicach uznał Zdzisława Marchwickiego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów (zabójstwa 14 kobiet i usiłowania zabójstwa kolejnych 6), skazując go na karę śmierci. Rada Państwa PRL nie skorzystała z prawa łaski.

20 LAT TEMU

Lipiec 1995

5 VII – Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów wysłuchał informacji ministra SW Andrzeja Milczanowskiego o stanie bezpieczeństwa w kraju. Ujawnił, że od początku 1994 r. w Polsce wykryto 293 zorganizowane grupy przestępcze, skupiające około 4 tys. członków. Wyraził też pogląd, że „coraz bardziej wyraziste” stają się powiązania świata przestępczego z ośrodkiem władzy.

11 VII – Niezapowiedziane wizyty złożyło w stołecznych komisariatach Policji kilku ministrów rządu: wicepremier Aleksander Łuczak odwiedził XVII KP przy ul. Widok i XVIII –  przy Jezuickiej; min. Stanisław Dobrzański – XXX KP przy ul. Grochowskiej; min. Ryszard Czarny – XXIX KP przy ul. Filtrowej, a min. Leszek Miller – II KP przy ul. Okrężnej. Ministrowie spotkali się z policjantami, interesując się warunkami i problemami ich pracy.

12 VII – W odpowiedzi na poselskie zapytanie, wiceminister SW Jerzy Zimowski przedstawił Sejmowi informację o stanie dyscypliny w Policji. Poinformował, że w 1993 r. zostało ukaranych dyscyplinarnie 4700 policjantów, a w 1994 r. – 4600. Postępowaniem karnym objęto w 1993 r. 967 funkcjonariuszy, a w 1994 r. – 838. W 1994 r. wydalono ze służby 408 policjantów, głównie za spowodowanie wypadków drogowych, w 19 wypadkach powodem było bezprawne użycie broni.

18–22 VII – W Toruniu odbył się 49. Międzynarodowy Zlot Motorowy Policji, w którym uczestniczyło około 1000 funkcjonariuszy z większości krajów europejskich. Polska była po raz pierwszy gospodarzem tej imprezy, rozgrywanej w Europie od 1930 r. pod auspicjami International Police Motor Company. 

21 VII – Sejm znowelizował pakiet tzw. ustaw policyjnych, w wyniku czego zezwolono m.in. na stosowanie zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wręczania korzyści majątkowej i przesyłki nadzorowanej. Rozszerzono też liczbę przypadków upoważniających funkcjonariuszy do użycia broni oraz stosowania podsłuchu i kontroli korespondencji.

27 VII – W Warszawie na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i Solidarności  w wypadku drogowym zginęli dwaj funkcjonariusze służby kryminalnej KSP: asp. Adam Kurowski (lat 34) oraz st. post. Henryk Dymerski (lat 34). Sprawcą wypadku był kierowca poloneza, który wymusił pierwszeństwo przejazdu na radiowozie.  

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”

Zobacz także:
Policyjne kalendarium (nr 122/05.2015)
Policyjne kalendarium (nr 121/04.2015)
Policyjne kalendarium (nr 119/02.2015)
Policyjne kalendarium (nr 118/01.2015)
Policyjne kalendarium (nr 117/12.2014)
Policyjne kalendarium (nr 116/11.2014)