Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Standaryzacja działań komunikacyjnych (nr 118/01.2015)

W procesie kształtowania sprawnej komunikacji wewnętrznej w Policji rok 2014 był czasem wytężonej pracy, inicjatyw i przecierania nowych szlaków. Dzięki systematycznej współpracy z KWP, KSP oraz szkołami Policji osiągnęliśmy wiele, i wiele się wzajemnie nauczyliśmy.

W 2014 roku po raz pierwszy w Polskim badaniu satysfakcji z pracy policjantów i pracowników Policji zadano pytania dotyczące komunikacji wewnętrznej. Wyniki pokazały, że dostępność do narzędzi, jakimi są sieci internetowe i intranetowe, ma fundamentalne znaczenie, czego dowodem jest wzrost zadowolenia ankietowanych z możliwości korzystania z nich. Dzięki badaniu mogliśmy zidentyfikować oczekiwania i potrzeby pracowników oraz stworzyć warunki do udoskonalenia starych i wdrażania nowych rozwiązań komunikacyjnych.

WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ

Wspólnie z Biurem Łączności i Informatyki uruchomiliśmy portal wewnętrzny dla policjantów i pracowników KGP. Portal, który z założenia miał pełnić funkcję informacyjną, dzięki możliwości komentowania i współredagowania, bardzo szybko stał się platformą wymiany opinii i informacji wśród użytkowników. Pozwolił również bardzo sprawnie zorganizować wiele wydarzeń o charakterze integracyjnym (np. Dzień Dziecka) czy charytatywnym wewnątrz instytucji (zbiórka krwi, ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka). Portal, dostępny w sieci CWI i PSTD, zgodnie z sugestiami z garnizonów Policji, ma docelowo objąć cały kraj.

W minionym roku strona internetowa isp.policja.gov.pl (Internetowy Serwis Policyjny) przeszła gruntowną modernizację pod względem merytorycznym. W krótkim czasie zauważalne były pierwsze efekty – dwukrotnie większa liczba unikalnych użytkowników (200 tys. miesięcznie).

Od początku 2014 r. redakcja ISP codziennie monitoruje około 150 źródeł otwartych, m.in.: krajowych i zagranicznych serwisów informacyjnych, prasy, stron internetowych krajowych i zagranicznych instytucji. Portal szybko stał się „pigułką informacyjną” o wydarzeniach w formacji, zmianach w prawie, nowych ofertach pracy i szkoleń, a także nowościach wydawniczych. W ciągu roku ISP stało się rzetelnym źródłem informacji także dla środowisk naukowego i prawniczego, instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych osób spoza Policji.

NETWORKING

Na zasadzie grup networkowych w Policji działa sieć koordynatorów ds. komunikacji wewnętrznej, za którą w terenie odpowiadają naczelnicy wydziałów odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i społeczną. W KGP całość zagadnień komunikacyjnych koordynuje Wydział Komunikacji Społecznej. Cykliczne spotkania komunikatorów, organizowane z inicjatywy KGP (w 2014 r. w Warszawie i w Poznaniu), utrzymywanie bieżących kontaktów roboczych, wymiana doświadczeń, a od niedawna organizowanie wspólnych wideokonferencji przynosi coraz więcej korzyści, m.in. konsultacje przy organizacji ogólnopolskich uroczystości, np. związanych z 95. rocznicą powołania Policji Państwowej.

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ

Wewnętrzne badania opinii i stały monitoring potrzeb oraz oczekiwań pracowników wykazały, że debaty, szkolenia, działania integracyjne, standaryzacja funkcjonowania tzw. klas policyjnych, współpraca z emerytami i rencistami policyjnymi, rozmowy z partnerami zagranicznymi – nieoceniona współpraca z IPA, a także konferencje naukowe są doskonałą bazą wiedzy, z której wszyscy korzystamy. Dzięki niej możemy wyznaczać nowe kierunki rozwoju oraz uczyć się nowoczesnych technik komunikacyjnych. Warto wspomnieć o debatach eksperckich, które odbyły się przy okazji minionych konferencji: Kultura organizacyjna w służbach mundurowych (Poznań), Kobiety w mundurach (Popowo), European Law Enforcement Communicators (Haga), Gender, Diversity and Police Leadership (Dublin) czy 1st Conference of Women Police-Officers of the World (Heraklion).

Pion komunikacyjny Gabinetu KGP koordynuje także prace zespołu Komendanta Głównego Policji ds. strategii równych szans w Policji, który ma wyrównywać możliwości z uwzględnieniem: płci, wieku, niepełnosprawności itp. Utworzona na potrzeby zespołu skrzynka kontaktowa: kontakt@policja.gov.pl umożliwia komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi w kraju. Wizyty monitoringowe kadry kierowniczej KGP również są nieocenionym źródłem informacji na temat bolączek i oczekiwań funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników Policji.

W 2015 roku będziemy przygotowywali cykl przedsięwzięć związanych z 90. rocznicą utworzenia policji kobiecej w Polsce. Do najważniejszych będzie należała międzynarodowa konferencja na temat roli kobiet w Policji, która odbędzie się w lipcu w Warszawie. Udział w niej potwierdziły delegacje z 45 krajów.

W nadchodzącym roku priorytetem będzie przeprowadzenie cyklu szkoleń tematycznych skierowanych do konkretnych grup pracowników, w tym e-learningowych, a także przygotowanie krajowych konferencji naukowych: z okazji 25-lecia uchwalenia ustawy o Policji (kwiecień) oraz poświęconej etyce zawodowej w służbach mundurowych (listopad). Nastąpi także dalsza standaryzacja działań w zakresie ceremoniału policyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania wizerunku formacji, propagowania historii Policji oraz etosu służby. Chcemy też skupić się na kontynuacji budowania kultury organizacyjnej Policji oraz na dalszym usuwaniu barier komunikacyjnych.

insp. KORNELA OBLIŃSKA
zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji ds. komunikacji, wizerunku oraz tradycji i historii Policji
zdj. Andrzej Mitura


Zobacz także:
Komunikacja wewnętrzna w kontroli zarządczej (nr 116)