Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 114/09.2014)

Wrzesień 1924 • Funkcjonariusze VIII KPP w Warszawie jako pierwsi w stolicy uzyskali – dzięki inicjatywie podkom. Władysława Góreckiego – możliwość szybkiego kontaktu z dyżurnym jednostki oraz innymi służbami miejskimi przez system rozwiniętej sieci telefonów ulicznych, dostępnych jedynie policjantom.

90 LAT TEMU

Wrzesień 1924

• Funkcjonariusze VIII KPP w Warszawie (ul. Śliska 52, rejon Dworca Głównego) jako pierwsi w stolicy uzyskali – dzięki inicjatywie swego przełożonego podkom. Władysława Góreckiego – możliwość szybkiego kontaktu z dyżurnym jednostki oraz innymi służbami miejskimi przez system rozwiniętej sieci telefonów ulicznych, dostępnych jedynie policjantom.

• Za nadużycia i współpracę z szajkami złodziejskimi aresztowany został kierownik ekspozytury śledczej przy XIV KPP w Warszawie – Kołakowski.

2 IX – W Gwoźdźcu, pow. Kołomyja (woj. stanisławowskie), podczas nocnego patrolu zastrzelony został przez nieznanego sprawcę post. Jan Gorzelańczyk, funkcjonariusz miejscowego posterunku PP.

11 IX – Rada Miejska w Grodnie (woj. białostockie) podjęła uchwałę, by wyasygnować 500 zł na zakup samochodu dla miejscowej komendy PP w celu skuteczniejszej walki z bandytyzmem.

14 IX – W wypadku drogowym między Mławą a Sierpcem, powstałym w wyniku urwania się przedniego koła, zginął kom. Apoloniusz Strzelecki, komendant powiatowy PP w Mławie. Jeden z najbardziej zasłużonych oficerów PP, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. Miał 36 lat.

24 IX – Między stacjami Parachońsk i Lubcza (woj. poleskie) ok. 60-osobowa banda zatrzymała pociąg, którym podróżowali m.in. wojewoda poleski Stanisław Downarowicz, biskup Zygmunt Łoziński, senator Bolesław Wysłouch i komendant woj. PP w Brześciu insp. Mięsowicz. Opór napastnikom stawił jedynie post. Dmochowski. Bandyci, po sterroryzowaniu pasażerów, ograbili ich, po czym zbiegli.

29 IX – Z rąk dywersantów bolszewickich zginął na służbie st. post. Jan Rapacewicz, funkcjonariusz II kompanii granicznej w Połośni, pow. nieświeski (woj. nowogródzkie). Zabójcy zbiegli za wschodnią granicę.

40 LAT TEMU

Wrzesień 1974

• W Komańczy (pow. bieszczadzki) odsłonięto pomnik wzniesiony przez miejscowe społeczeństwo ku czci poległych na tej ziemi w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne (w latach 1939-1947).

• W Głównym Zarządzie Politycznym WP odbyła się narada przedstawicieli szkolnictwa resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych poświęcona ocenie współpracy między placówkami naukowymi obu resortów.

• W KP MO w Lesznie (woj. poznańskie) komendant tej jednostki ppłk Józef Pigłas oraz zastępca naczelnika Urzędu Miasta i Powiatu Edmund Jankowski wręczyli 27 funkcjonariuszom MO oraz ich małżonkom klucze do nowych służbowych mieszkań.

• W Będzinie (woj. katowickie) oddano do użytku nowy gmach komendy miasta i powiatu. W planach pozostało jeszcze oddanie izby dziecka, krytego basenu, sali gimnastycznej i widowiskowej oraz przyzakładowego ambulatorium.

• Z okazji zbliżającej się 30. rocznicy powołania organów MO i SB wydawnictwo „Książka i Wiedza” wydała kolejny, czwarty już, zbiór reportaży autorstwa dziennikarzy tygodnika resortu spraw wewnętrznych „W Służbie Narodu”, zatytułowany „Szarobłękitni na tropach zbrodni”.

23 IX – Ukazało się zarządzenie ministra spraw wewnętrznych – Regulamin działania kolegiów ds. wykroczeń (M.P. nr 34, poz. 203).

20 LAT TEMU

Wrzesień 1994

• W KGP odbyła się II Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza NSZZ Policjantów. Referat podsumowujący ubiegłą kadencję przedstawił przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w KGP nadkom. Jerzy Gontarczyk. Mówił o blaskach i cieniach odradzającej się Policji, o ubożeniu środowiska i błędach polityki kadrowej. Delegaci ponownie powierzyli mu funkcję przewodniczącego.

1 IX – Polityczny Komitet Doradczy przy Ministrze Spraw Wewnętrznych jednomyślnie zaakceptował kandydaturę insp. Bogusława Strzeleckiego, byłego komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, na stanowisko komendanta głównego Policji.

1 IX – Sejm skierował do prac w komisjach rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw tzw. policyjnych. Zaproponowano nowelizację następujących ustaw: o urzędzie ministra SW, o Policji, UOP, Straży Granicznej.

9 IX – Telekonferencja w KGP dotycząca „bombowej psychozy” w kraju. Wzięli w niej udział naczelnicy wydziałów prewencji KWP i rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich Policji. Dyskutowano o tym, jak rozmawiać z osobami informującymi o podłożeniu bomby i jakie wiadomości na ten temat przekazywać prasie.

17 IX – W CSP w Legionowie zakończył się VII Ogólnopolski Konkurs „Policjant ruchu drogowego ‘94”. W finałach wzięło udział 80 zawodników wyłonionych spośród blisko 5 tys. kontrolerów rd. Najlepszym okazał się – startujący już po raz trzeci w finale – st. sierż. Tadeusz Piechowski z sekcji rd KRP w Lęborku. Kolejne miejsca zajęli: sierż. Jacek Luboński z KWP w Poznaniu i st. sierż. Krzysztof Burdak z KWP w Krakowie.

22 IX – Minister SW Andrzej Milczanowski dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby V Komendy Rejonowej Policji w Szczecinie.

23-25 IX – W Szkole Policji w Pile odbyły się centralne uroczystości z okazji 75-lecia powołania Policji Państwowej. Do uczestników obchodów listy skierowali: prezydent Lech Wałęsa, premier Waldemar Pawlak i marszałek Sejmu Józef Oleksy.

oprac. Jerzy Paciorkowski

zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, archiwum

Zobacz także:
Kalendarium 1924, 1974, 1994 (nr 111/05.2014)