Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Prosto z drogi cz. 19 (nr 111/05.2014)

236. posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone było m.in. pierwszemu czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Nowela dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pieszemu pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko, gdy pieszy jest już na przejściu, ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed nim.

Lepiej widzisz, bezpieczniej jedziesz

W woj. śląskim tylko od września 2013 do marca 2014 r. zanotowano na przejściach dla pieszych 306 wypadków potrąceń, w których 14 osób poniosło śmierć. W tym samym czasie policyjne statystyki w całym kraju zarejestrowały 2059 takich zdarzeń. Zginęło w nich 86 osób.

Do miejsc szczególnie niebezpiecznych dla kierujących należą również skrzyżowania, zwłaszcza dróg lokalnych z drogami krajowymi. Jednak to nie one powodują wypadki i kolizje, lecz sami zmotoryzowani, którzy często świadomie lekceważą obowiązujące przepisy kodeksu drogowego lub nie zachowują należytej ostrożności, zbliżając się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Takich zdarzeń w woj. śląskim, w tym samym półroczu, zanotowano 5105, zginęło w nich 15 osób. W skali całego kraju nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu było przyczyną aż 37821 wypadków. Zginęły w nich 162 osoby.

Niestety, nikt nie zagwarantuje uczestnikom ruchu drogowego stuprocentowego bezpieczeństwa ani na przejściach dla pieszych, ani na skrzyżowaniach. Pojawiają się, na szczęście, od czasu do czasu pomysły i próby rozwiązań, mających wpływ na ograniczenie liczby tych tragicznych zdarzeń.

Niedawno z takim pomysłem – prostym, ciekawym i niedrogim do wykonania – wystąpił Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach. Innowacyjność tego pomysłu polega na: ustawianiu tablic ze znakiem drogowym na dwóch równoległych słupkach, odsuniętych od siebie o około 10–15 cm (dzięki temu tablica ze znakiem jest dobrze zabezpieczona przed przypadkowym lub świadomym jej odwróceniem); oraz na poprawie widoczności konstrukcji wsporczych, czyli słupków, na których mocowane są znaki drogowe. Ten drugi efekt osiąga się poprzez oklejenie słupków kolorową taśmą odblaskową. Dzięki temu są one doskonale widoczne w świetle reflektorów już z daleka.

Zdaniem funkcjonariuszy śląskiej drogówki nie wszystkie znaki drogowe zasługują na takie wyróżnienie. Wystarczy, jeśli nowe formy otrzymają trzy najważniejsze – z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki, ustawiane w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla kierujących i pieszych: ▲ A‑7 „ustąp pierwszeństwa” (kolor żółty słupków), ▲ B‑20 „stop” (kolor czerwony), ▲ D‑6 „przejście dla pieszych” (kolor biały/szary).

Tytułem eksperymentu znaki te ustawiono na niektórych drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z informacji napływających od zarządcy oraz użytkowników dróg wynika, że spełniają one zamierzone cele i są akceptowane przez kierowców.

Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) w punkcie 1.5.2. określa sposób mocowania znaków na konstrukcjach wsporczych tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych z wyjątkiem betonu. Do umieszczania znaków dopuszcza się też wykorzystywanie: słupów linii telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny.

Rozporządzenie to nie definiuje jednak barwy konstrukcji wsporczych, a jedynie określa materiał, z którego powinny być wykonane oraz sposób mocowania na nich znaków. Ważną kwestią jest więc ujednolicenie i doprecyzowanie dodatkowego oznakowania tych słupków w taki sposób, aby były jednoznacznie rozpoznawalne przez kierowców. Do tego niezbędne będą korekty w obowiązującym rozporządzeniu ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych.

na podstawie informacji uzyskanej od sierż. Marcina Leśniaka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oprac. J. Pac.

zdj. Marcin LeśniakPieszy przed przejściem

236. posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone było m.in. pierwszemu czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Nowela dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pieszemu pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko, gdy pieszy jest już na przejściu, ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed nim; wprowadzenia do egzaminu państwowego na prawo jazdy dodatkowej części – modułu sprawdzającego praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Uzasadniając projekt ustawy, posłanka Beata Bublewicz powołała się na tragiczne statystyki wypadków na naszych drogach. Z analizy ostatnich 6 lat wynika, że 1/3 ofiar śmiertelnych stanowią piesi: w ciągu doby giną u nas 3 osoby – mówiła. Nadal co piąty zabity pieszy w UE to Polak. Przyznanie pieszemu pozycji uprzywilejowanej w ruchu drogowym jest u nas konieczne – podkreśliła.

Projekt posłanki Bublewicz poparł Maciej Mosiej, sekretarz Krajowej Rady BRD, który stwierdził, że kierunek propozycji noweli jest jak najbardziej słuszny. Polskie propozycje dotyczące rozwiązania problemu bezpieczeństwa pieszych nawiązują do zapisów ustawowych obowiązujących w najbezpieczniejszych pod tym względem krajach europejskich.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do dalszych prac nad projektem nowelizacji. W jej skład weszło 12 posłów. Na przewodniczącego wybrano posła Józefa Lassotę, jego zastępcą został poseł Krzysztof Tchórzewski.

J. Pac.