Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Majowa promocja (nr 111/06.2014)

10 maja br. przybyło Policji 366 nowych oficerów. Uroczysta ceremonia odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Promocja na pierwszy stopień oficerski połączona była z Piknikiem Rodzinnym i Dniami Otwartymi WSPol.

W uroczystościach wzięli udział: podsekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych, szefowie służb podległych MSW, Wojska Polskiego, przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz duchowieństwa. Licznie przybyli mieszkańcy Szczytna oraz rodziny promowanych policjantów.

Postanowieniem Prezydenta RP podkomisarzami zostało 366 funkcjonariuszy, w tym 48 kobiet. Ceremonii mianowania dokonali: komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i jego pierwszy zastępca nadinsp. Krzysztof Gajewski. Przedstawiciele promowanych policjantów złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą zamordowanych przez NKWD w 1940 r. funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński, przemawiając do świeżo promowanych oficerów, podkreślił, że spoczywa na nich teraz duża odpowiedzialność, gdyż weszli do elity polskiej Policji.

– Stając się oficerami, przyjmujecie na siebie ogromne zobowiązanie – powiedział wiceminister Karpiński. – Jest to zobowiązanie do służenia polskiemu państwu, do służenia społecznościom lokalnym, do których niedługo wrócicie.

Majowa promocja odbyła się w szczególnym dla Polski i Policji roku – 95-lecia powstania Policji Państwowej, 25. rocznicy zainicjowania przemian ustrojowych w naszym kraju i 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej, na co zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

– Miejcie świadomość – generał Działoszyński zwrócił się do nowych podkomisarzy Policji – że każdego dnia służby będziecie oceniani nie tylko przez przełożonych, ale także podwładnych. Wasza postawa zawodowa, sukcesy i porażki będą miały wpływ na budowanie wizerunku Policji w opinii publicznej. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby Polacy mieli pewność, że Policja, jako instytucja społecznego zaufania, będzie zawsze i w każdych warunkach, szybko i skutecznie reagować na przejawy zagrożenia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, że będzie realizować wszystkie cele i zadania, które składają się na naszą misję – służenie społeczeństwu.

Po ceremonii Orkiestra Reprezentacyjna Policji dała pokaz musztry paradnej. Wszyscy mogli pokrzepić się policyjną grochówką oraz obejrzeć wystawiony sprzęt służbowy. Swoje stoiska miały także Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, działające w KGP.

Dzień wcześniej w szczycieńskiej uczelni odbyły się: spotkanie Rady Doradców Strategicznych Komendanta Głównego Policji oraz warsztaty dla kadry kierowniczej Policji, na których poruszano m.in. temat reaktywowania służby kandydackiej i kontraktowej policjantów, zagadnienia związane z rozwojem szkolnictwa policyjnego oraz omawiano zmiany w przepisach prawa karnego procesowego i materialnego.

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdj. autor