Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe twarze w KGP

Przez trzy miesiące w Komendzie Głównej Policji na stażu były dwie panie, które pomagały w codziennej pracy Biura Finansów i Biura Logistyki Policji. Korzyści są obopólne – jednostka otrzymała wsparcie, a stażystki zyskały obycie w pracy biurowej i niezbędne doświadczenie zawodowe. Były to staże wyjątkowe, bo odbywały je osoby niepełnosprawne skierowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Możliwość ubiegania się o staże w innych biurach i wydziałach cały czas jest otwarta. Projekt, o którym piszemy obok, kończy się w maju, ale wcześniej mogą pojawić się nowi stażyści. Już dziś wiadomo, że Biuro Finansów zamierza składać kolejny wniosek o staż. Taka możliwość stoi przed wszystkimi biurami KGP i jednostkami Policji.

PLAKAT

Wiedza na temat staży rehabilitacyjnych jest jednak cały czas znikoma. Za przykład niech posłuży fakt, że wywieszony w budynku KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie plakat informujący o projekcie został usunięty, bo… zdejmującym wydawało się, że ktoś powiesił go samowolnie lub przez pomyłkę. A umieszczenie informacji o realizowanym programie w widocznym miejscu publicznym jest jednym z wymogów projektu. W gmachu przy ul. Domaniewskiej plakaty wiszą. To właśnie tu urzędują logistyka i finanse i to stąd zgłosiły się komórki chętne do przyjęcia niepełnosprawnych stażystów. W dzisiejszych trudnych czasach, gdy jednostki borykają się z trudnościami kadrowymi, bądź nakładane są na nie nowe obowiązki, wsparcie stażystów może okazać się idealnym rozwiązaniem. Jednocześnie jest to konkretna pomoc ludziom, którzy na rynku pracy zajmują dużo gorszą pozycję startową niż zdrowi bezrobotni. Wystarczy dobra wola. Jednostka nie ponosi kosztów wynagrodzenia stażysty, musi zapewnić mu tylko stanowisko pracy.

W FINANSACH

Pani Iwona Michalska jest osobą niesłyszącą, nosi aparat, który umożliwia jej porozumiewanie się ze światem słyszących. Wcześniej pracowała w drukarni w Białymstoku. Firma jednak padła, a pani Iwona została bez pracy. Staż okazał się wybawieniem z niewesołej sytuacji.

– O projekcie, finansowanym przez Unię Europejską, dowiedziałam się dzięki koleżance – mówi Iwona Michalska. – Skontaktowałam się z Polskim Związkiem Głuchych i udało się. Z córeczką przeprowadziłam się do Warszawy, gdzie wreszcie mieszkamy wszyscy razem – Milenka, tata Milenki i ja. Tutaj jest przedszkole dla dzieci niesłyszących, tutaj mogę wreszcie pracować. W komendzie spotkałam niezwykle życzliwych ludzi. Wcześniej nie miałam bliższego kontaktu z Policją.

Iwona Michalska zaraża optymizmem i z niezwykłym zapałem podchodzi do swoich obowiązków.

– Pomagałam pani Iwonie wdrożyć się do pracy – mówi Agnieszka Mańkowska, główny specjalista – koordynator Zespołu Wsparcia Biura Finansów KGP, która jest opiekunem stażystki. – Po trzech miesiącach będę pisała sprawozdanie ze stażu, ale już teraz mogę powiedzieć, że ma bardzo dobrą opinię, na którą solidnie zapracowała.

Jej zdanie potwierdza bezpośrednia przełożona stażystki, Anna Panek – naczelnik Wydziału Rozliczeń BF KGP.

– Pani Iwona to osoba bardzo skrupulatna, sumienna, zawsze chętna do pracy – mówi. – Zajmuje się u nas prowadzeniem korespondencji, odbiera z kancelarii głównej dokumenty, rejestruje je, po zadekretowaniu przeze mnie przekazuje poszczególnym pracownikom. Odbiera liczne telefony, pomaga w archiwizacji dokumentów dotyczących rozliczenia środków europejskich. Jeżeli znajdziemy jeszcze chwilę czasu, to chcielibyśmy nauczyć ją rozliczania delegacji krajowych. Myślę, że się uda.

– Zostałam bardzo ciepło przyjęta w wydziale – mówi Iwona Michalska. – Na początku koleżanki pokazywały mi, jak robić poszczególne rzeczy, pomagały, po trzech dniach orzekły, że nie są mi już potrzebne i że dam sobie radę sama. Zawsze jednak mogę liczyć na ich pomoc.

– Pani Iwona należy do tych ludzi, którzy, gdy uporają się ze swoimi zadaniami, szukają okazji, aby pomóc innym – dodaje naczelnik Anna Panek. – Z czystym sercem polecam ją jako wyjątkowo sumiennego pracownika. Gdyby była taka możliwość, to najchętniej widziałabym ją na stałe w naszym wydziale.

W LOGISTYCE

Inną sytuację ma Adrianna Podolska, ale też stopień jej niepełnosprawności jest inny. Zatrudniona w Biurze Logistyki Policji KGP stażystka nie słyszy w ogóle i w ogóle nie mówi. Według savoir-vivre‚u osób niesłyszących należałoby panią Adę określić jako Głuchą (pisane wielką literą), która nie mówi językiem fonicznym, ale mówi językiem migowym.

– Z panią Adrianną na co dzień porozumiewamy się przez komunikator Sametime, który jest w naszej służbowej poczcie lotusowej – wyjaśnia Bartłomiej Jankowski, referendarz Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami BLP KGP, opiekun stażystki. – Pomagamy też sobie karteczkami, na których piszemy polecenia i wyjaśniamy wątpliwości.

Kilka razy w ciągu trzech miesięcy stażu w komendzie był także tłumacz języka migowego. Szczególnie potrzebny był na początku, gdy stażystka poznawała swoje obowiązki. Sprawę rozwiązałaby kamera internetowa z dostępem do programu wideo-tłumacza. Kamera jest zamontowana, ale w połowie stycznia ciągle jeszcze nie działała. Gdy więc nie wystarcza komunikator tekstowy ani kartki papieru, z odsieczą przybywa Iwona Michalska, która i mówi, i miga.

– Pani Adrianna jest u nas na stażu od 6 listopada ub.r. – mówi Piotr Kuźmiński, naczelnik Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami BLP KGP. – Jest naszą piątą stażystką, choć wcześniejsze były przyjmowane na podstawie umowy z urzędem pracy. Bardzo sobie chwalimy taką współpracę. Najważniejsze, że pomagamy tym ludziom. Ale też oni pomagają nam. Pani Adrianna zajmuje się segregacją i archiwizowaniem dokumentów, ale także uczy się pisania decyzji administracyjnych oraz uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych. Jestem bardzo zadowolony z jej stażu.

– Pani Ada buduje pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych – dodaje Bartłomiej Jankowski. – A ja wraz z kierownictwem staramy się go upowszechniać w wydziale i całym biurze.

Adrianna Podolska o stażu w KGP dowiedziała się od znajomego, który jest tłumaczem języka migowego. Trafiła tu przez oddział Polskiego Związku Głuchych z Łodzi. Nie słyszy od urodzenia.

– Na początku czułam się trochę nieswojo – wyznaje. – Przyznam, że mało wiedziałam na temat mojej pracy. Pomagali mi inni pracownicy, którzy są dla mnie bardzo mili. Dawniej nie podejrzewałam nawet, że w Policji nie wszyscy są policjantami. Do tej pory jedyny kontakt z Policją miałam w szkole, gdzie przychodzili policjanci z pokazami. Kiedyś moim marzeniem była praca biurowa. Nie byłam pewna, czy w ogóle się spełni. Teraz jestem szczęśliwa.

Paweł Ostaszewski
zdj. autor


Policja aktywizuje

Komenda Główna Policji, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uczestniczy w realizowaniu projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, który rozpoczął się w ubiegłym roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Celem projektu jest nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy przez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W ramach tego projektu Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego deleguje stażystów, wspiera ich w aktywizacji zawodowej, a także m.in. pokrywa koszty badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy na danym stanowisku i wypłaca stypendium stażowe. Warunkiem przyjęcia osoby niepełnosprawnej na staż jest jej współpraca z fundacją.

Komenda Główna Policji zaoferowała możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego dla dwóch osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i nieaktywnych zawodowo. Od 6 listopada 2013 r. do 5 lutego 2014 r. dwie osoby niesłyszące przechodziły w Biurze Logistyki Policji KGP oraz Biurze Finansów KGP trzymiesięczne staże rehabilitacyjne. W obu biurach stażyści byli bardzo dobrze oceniani.

Przedstawicieli biur KGP oraz osoby, które opiekowały się stażystami, przeszkolił łódzki oddział Polskiego Związku Głuchych. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące kontaktu z osobami o różnych rodzajach ubytku słuchu, wyjaśnianie terminów kultura głuchych, mniejszości językowe, Polski Język Migowy, System Językowo‑Migowy, a także savoir-vivre osób głuchych oraz podstawowe zwroty w języku migowym.

Komenda Główna Policji zamierza kontynuować udział w projekcie, licząc na większe zaangażowanie innych komórek organizacyjnych KGP w organizowanie staży dla osób niepełnosprawnych.

Beata Buczek

Komórki KGP, które chciałyby przyjąć niepełnosprawnych stażystów, mogą kontaktować się z Beatą Buczek, starszym specjalistą w Wydziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu Komendanta Głównego Policji,

e‑mail: beata.buczek@policja.gov.pl, tel. służbowy 72 121 22

 

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane stażami aktywizacyjnymi, mogą kontaktować się z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego:

http://www.firr.org.pl/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=514

Biuro FIRR w Krakowie – tel: 12-444-73-49
 

Biuro FIRR w Warszawie – tel: 22-350-75-49
 

Osoba do kontaktu: Magdalena Mianowska, tel: 663-000-040