Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

115 mln złotych do wydania w pół roku

Rozmowa z zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Wojciechem Olbrysiem

W tym roku Policja wyda na inwestycje i remonty ponad 400 milionów złotych. Jedna czwarta z tego ma pochodzić z rezerwy celowej. Czy mamy już te pieniądze?
– Zespół powołany przez ministra spraw wewnętrznych, gdzie Policja była gościem, który prezentował swoje propozycje w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych, podjął decyzję o uruchomieniu rezerwy celowej w wysokości 115 mln zł, przy czym 3 mln 195 tys. jest przeznaczone na projekt i rozpoczęcie budowy nowej siedziby Centralnego Biura Śledczego. Pozostałe zadania zostały podzielone na inwestycyjne (57 mln 993 tys. zł) i remontowe oraz zakup pierwszego wyposażenia (53 mln 712 tys. zł).

Z uwagi na to, że zadania inwestycyjne dotyczą głównie tzw. dużej standaryzacji, czyli budowy jednostek, muszą one spełniać wymogi ustalone przez zespół ministerialny. Najczęściej jest to rozpoczęcie inwestycji na podstawie opracowanej już dokumentacji albo przygotowanie tej dokumentacji, która pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania w przyszłym roku. Przy rozdzielaniu tych środków brano pod uwagę czas, który pozostał na ich wydatkowanie. Jest on za krótki, by zdążyć wykonać dokumentację i rozpoczynać inwestycje. Dlatego też brano pod uwagę przedsięwzięcia, dla których były już gotowe projekty. Wśród nich znalazła się na przykład nowa komenda garnizonu lubuskiego, na której budowę przeznaczono 10 mln złotych. Fundusze ze standaryzacji uzupełnią też inwestycje prowadzone ze środków budżetowych Policji, np. komendę w Nowej Soli. Budowa tej jednostki będzie również w jak największym stopniu uwzględniała rozstrzygnięcia z konkursów przeprowadzonych w ramach programu standaryzacji.

Czy nowe logo będzie umieszczane na wszystkich jednostkach Policji?

– Będzie ono widniało na tych jednostkach, które są budowane od podstaw albo przebudowywane w stopniu znacznym. Nie będziemy zmieniać zewnętrznych ścian istniejących jednostek tylko po to, by umieścić na nich nowe logo.

Czy Policja jest właścicielem nowego logo?

– Prawa do niego ma MSW, a my możemy je wykorzystywać zgodnie z księgą jego standardów. Ma ono oznaczać miejsca, które odpowiadają wymogom standaryzacji. Być może nowe logo z czasem wpisze się na stałe w policyjną rzeczywistość. W księdze standardów nie ma zapisu, że od dziś mamy obowiązek stosować tylko nowe logo czy to na obiektach budowlanych, czy też na drukach.

Policjanci obawiają się o przyszłość dotychczasowej odznaki.

– Policyjna odznaka wciąż obowiązuje. Jej używanie regulują przepisy, dla większości policjantów ma wartość identyfikującą z „firmą”, a często również sentymentalną. Zdarza się, że odchodzący na emeryturę policjant dostaje replikę swojej gwiazdy zatopioną np. w żywicy.

Niektórzy zarzucają, że standaryzacja ma na celu tylko poprawę wizerunku Policji.

– Dla nas standaryzacja nie oznacza, że inwestujemy tylko w funkcje recepcyjne policyjnych obiektów. One są ważne, ale uważam, że trzeba uwzględniać i poprawiać warunki służby policjantów. Przecież podstawowym celem tego programu jest poprawa warunków obsługi obywateli w komendach i komisariatach Policji przy równoczesnym wyrównywaniu na terenie całego kraju warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Standaryzacja zapewnia wsparcie finansowe obiektom, w których służy i pracuje powyżej 56 osób – takie jest założenie. Jeżeli na przykład remontu wymaga komisariat 30-osobowy, możemy go przeprowadzić ze środków budżetowych lub w połączeniu z innymi, np. samorządowymi.

Oczywiście, planując inwestycje czy remonty z funduszu standaryzacji, musimy brać pod uwagę, że w każdym przypadku projekt musi być zgodny z planami zagospodarowania i wymaganiami danego miejsca, oraz specyfiką otoczenia.

Dziękuję za rozmowę.

Irena Fedorowicz
zdj. Andrzej Mitura