Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

eWUŚ a Policja

Od 1 stycznia 2013 r. funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz członkowie ich rodzin mają obowiązek potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dniu wizyty w placówce medycznej muszą podać swój numer PESEL oraz dowód tożsamości. Pracownik rejestracji potwierdzi nasze dane w systemie eWUŚ – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Jeśli jednak okaże się, że nie ma nas w systemie, mimo że mamy prawo do bezpłatnego leczenia, wtedy przedstawiamy dokument potwierdzający prawo do świadczeń (np. RMUA) oraz składamy pisemne oświadczenie - jego wzór zamieszczamy w załączniku.

GB

Pliki do pobrania