Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Postępowanie z kierowcami – ogłoszone rozporządzenie

9 czerwca 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Rozporządzenie określa między innymi sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.

Do ewidencji mają być wpisywani tylko ci kierowcy, którzy popełnili naruszenie w ruchu drogowym kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem. Tym samym wyłączono z ewidencjonowania rowerzystów posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Wpisowi do ewidencji nie podlegają także kierowcy niebędący obywatelami polskimi, nieposiadający karty pobytu.

Nowe rozwiązania dotyczą Inspekcji Transportu Drogowego w związku z przejęciem przez tę instytucję niektórych zadań w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym. Tworzone „Centrum nadzoru nad ruchem drogowym będzie realizowało zadania związane m.in. z ustalaniem sprawców naruszeń przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych oraz z egzekwowaniem ich odpowiedzialności za te naruszenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie 9 czerwca 2012 r.

Oprac. AWz
 

Pliki do pobrania