Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Żeby nas nic nie zaskoczyło

Przed Euro 2012 w Policji ćwiczą wszyscy: spottersi, sztabowcy, prewencjusze, kryminalni, logistycy, a nawet kryminalistycy. Także koniarze, psiarze i antyterroryści. Ćwiczą w jednostkach, na stadionach, dworcach i lotniskach. Sądząc po skali przygotowań – nic nas nie powinno zaskoczyć.

Po raz pierwszy Policja będzie zabezpieczała tak wielką imprezę, która będzie odbywała się prawie w całym kraju. Bo przecież nie tylko cztery miasta gospodarze będą zaangażowane w Euro 2012. Kraków, Rzeszów, Gorzów czy Kołobrzeg to miasta, w których mecze nie będą rozgrywane, ale będą tam drużyny i kibice reprezentacji, nie tylko tych grających na polskich stadionach.
Poza tym Policja nie zostanie na czas mistrzostw zwolniona ze swoich zwykłych zadań.

– Pododdziały będą się przemieszczały do miast, w których będą odbywać się mecze, ale funkcjonariusze muszą być również tam, gdzie toczy się normalne życie – mówił w kwietniu nadinsp. Krzysztof Gajewski, zastępca komendanta głównego Policji odpowiedzialny za prewencję i za przygotowania do Euro 2012. – Nie powiemy przecież, że mamy zamknięte jednostki Policji, bo jest Euro.

IF

WARSZAWA

W ramach seminarium dotyczącego szkolenia i użycia koni służbowych w Policji swoje umiejętności sprawdzali nie tylko jeźdźcy (zdj. na okładce numeru), ale także przewodnicy psów służbowych

zdj. Andrzej Mitura
POZNAŃ


Policjantom ćwiczącym na poligonie w podpoznańskim Biedrusku towarzyszyła seria eksplozji. Ich zadaniem było przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, np. ataku terrorystycznego przy użyciu materiałów wybuchowych

zdj. Łukasz Jujeczka, Andrzej Borowiak

RADOM

W kwietniu w Radomiu policjanci i żołnierze wspólnie odpierali atak na ochronę lotniska. Ramię w ramię z terrorystami walczyli i zakładników odbijali funkcjonariusze CBŚ, antyterroryści i żandarmi wojskowi. Szkolenie teoretyczne zorganizowano też w Laboratorium Kryminalistycznym mazowieckiej KWP

zdj. Rafał Jeżak

PRZEMYŚL

Scenariusz ćwiczeń przewidywał wkroczenie policjantów do pociągu i wyprowadzenie z niego grupy nietrzeźwych, agresywnych kibiców. Pozostali mieli pozostać w wagonach. Niestety, kibice podjęli próbę niekontrolowanego opuszczenia składu

zdj. Wojciech Kulig


BYDGOSZCZ

Policjanci z kujawsko-pomorskiego oddziału prewencji ćwiczyli przywracanie porządku na stadionach: m.in. wyciągali z tłumu najbardziej agresywne osoby dopuszczające się bezprawnych działań, udzielali pomocy atakowanym pracownikom ochrony, a także tłumili zamieszki na trybunach

zdj. KWP w Bydgoszczy
ZIELONA GÓRA

Zadaniem policjantów z Samodzielnych Pododdziałów Policji w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. było m.in. wyprowadzenie z autokaru i zatrzymanie kibiców, którzy popełnili przestępstwa. Ponieważ kibice nie reagowali na wezwania policjantów, konieczne było użycie siły

zdj. KMP w Zielonej Górze
 Kto? Gdzie? Za ile?

Nad zapewnieniem porządku w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 będzie czuwało ponad 9 tys. policjantów. Ile pieniędzy dostaną za służbę przekraczającą normę czasu, jest teoretycznie jasne. Pojawia się jednak jedno „ale”.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz. 504 ze zm.) funkcjonariuszom Policji, którzy od 1 do 30 czerwca 2012 r. będą pełnili służbę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Euro 2012 w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby, wypłacany będzie ekwiwalent. Ma on przysługiwać niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, również policjantowi delegowanemu do pełnienia służby w innych instytucjach.

„Stawkę godzinową ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę służby, ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Policji, określanego według przepisów odrębnych dotyczących tych funkcjonariuszy jako wielokrotność kwoty bazowej” – mówi ustawa. Zgodnie z naszymi wstępnymi wyliczeniami stawka ta obliczona w marcu 2012 r. wynosi 23,47 zł.
Maksymalnie na dodatkowe wypłaty przeznaczono w ustawie ogółem ponad 21 mln zł, w tym 20 803 600 zł z budżetu państwa, 349 500 zł z budżetów samorządów wojewódzkich, 101 700 zł z budżetów samorządów powiatowych oraz 48 600 zł z budżetów samorządów gminnych.

Jeżeli te środki nie będą wystarczające, wymiar godzin, za które wypłaca się ekwiwalent, ma zostać proporcjonalnie obniżony do poziomu, na jakim będzie możliwe sfinansowanie tych uprawnień.

W Warszawie turniej będzie zabezpieczać 2,4 tys. policjantów. W Gdańsku – 1,2 tys. funkcjonariuszy, w Poznaniu – 1,3 tys., a we Wrocławiu – 1,1 tys. Dodatkowo przewidziano, że policjanci będą chronili Kraków (ponad 1 tys. policjantów), Rzeszów (719 funkcjonariuszy) oraz Lublin (738).

13 polskich policjantów będzie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo reprezentacji piłkarskich, które będą przebywały na terenie Polski.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, policjanci biorący udział w zabezpieczeniu turnieju otrzymali 5,5 tys. nowoczesnych kompletów odzieży ochronnej, w tym specjalne kamizelki ochronne, ochraniacze nóg i ramion oraz rękawice.

oprac. AWz

W przybliżeniu na jednego policjanta przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów 2,3 tys. zł