Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Postępowanie z kierowcami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje zmiany w sposobie postępowania z kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Ma być zmodyfikowany między innymi sposób wpisywania do ewidencji, przekazywanie przez Policję danych z ewidencji oraz ilość punktów karnych za poszczególne naruszenia.

Do ewidencji będą wpisywani tylko ci kierowcy, którzy dopuścili się naruszenia, kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem. Tym samym wyłączono z ewidencjonowania rowerzystów posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Wpisowi ma nie podlegać kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu (bez względu na tytuł pobytowy), chyba że dopuścił się naruszenia, które może skutkować zakazem prowadzenia pojazdów.

Rozwinięto zagadnienia dotyczące sumowania punktów, gdy kierowca jednym czynem naruszył kilka przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z ogólną zasadą w takiej sytuacji w ewidencji wskazuje się wszystkie naruszenia i za każde przypisuje się odpowiednią liczbę punktów. Jednak, jak i obecnie, przewidziano w projekcie odstępstwa od tej zasady. Na przykład wprowadzono regułę w zakresie używania świateł zewnętrznych – w przypadku ich niewłączania na odcinku drogi w normalnej infrastrukturze i utrzymaniu ich wyłączonych również w tunelu, nie ma uzasadniania oddzielne nakładanie punktów za jazdę bez wymaganych świateł po zwykłej drodze i punktów za jazdę po tej samej drodze, tylko że w tunelu.

Ma się zmienić sposób udzielania przez Policję informacji, a także wydawanie zaświadczeń o wpisach tymczasowych i ostatecznych. Osoba zainteresowana może uzyskać te dane w każdej jednostce Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Projekt zakłada, że będzie to można załatwić również drogą elektroniczną, o ile zapewnione będzie bezpieczeństwo danych osobowych.

Proponuje się dużo zmian w wykazie naruszeń i liczbie przyznawanych punktów. Na przykład podwyższono liczbę punktów za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania z 5 do 6 punktów. Wprowadzono 5 punktów za rozdzielenie kolumny pieszych (dotychczas było to 0 punktów). Z części dotyczącej nieprzestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości wykreślono kod E06 – przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h. Dopuszczalne jest ujawnianie naruszeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 10 km/h.

Przedstawiony projekt ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2002 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. nr 236, poz. 1998 z późn. zm.).

AWz
 

Pliki do pobrania