Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Security Research Conference – europejska konferencja poświęcona badaniom nad bezpieczeństwem już 19-21 września!

Za niespełna dwa tygodnie w warszawskim hotelu Hilton odbędzie się Security Research Conference - jedna z największych europejskich konferencji poświęconych badaniom w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Co roku organizuje ją kraj unijnej prezydencji. Organizatorem tegorocznej szóstej już edycji Security Research Conference jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP wspólnie z Komisją Europejską.

Podczas konferencji specjaliści z całej Europy będą omawiać między innymi technologie mogące zwiększyć poziom bezpieczeństwa granic UE, możliwości wykorzystania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych w postępowaniu karnym oraz wykorzystania technologii satelitarnych do wsparcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Eksperci będą rozmawiać także o tym, jak skutecznie i bezpieczenie zabezpieczać dowody w sytuacji skażenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego lub nuklearnego.

Dyskusja ma też dotyczyć osiągnięć Siódmego Programu Ramowego oraz kształtu nowego programu „Horizon 2020”, w ramach którego Unia Europejska finansuje prace badawczo-rozwojowe. Na konferencji ma też zostać poruszony wątek cywilno-wojskowej współpracy badawczej, jak również aspektów etycznych i praw człowieka w odniesieniu do wszystkich prac związanym z badaniami w obszarze bezpieczeństwa. Na zakończenie poruszona zostanie również kwestia rosnącego znaczenia zagrożeń środowiskowych i przemysłowych.

Wśród zaproszonych specjalistów z całej Europy swoją obecność potwierdzili między innymi: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Głoś zabierze także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller oraz Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości dr Paul Weissenberg. Z uwagi na duże znaczenie zaangażowania w proces powstawania nowych technologii użytkowników końcowych wśród zaproszonych uczestników znajdą się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Organizatorzy tegorocznej edycji Security Research Conference zapowiadają też, że konferencja będzie okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich ma się znaleźć m.in. służący do wspomagania działań antyterrorystycznych i kryzysowych system "Proteus", którego PIAP jest współtwórcą.

Ponadto, konferencji towarzyszyć będzie pokaz technologiczny przy Centrum Nauki Kopernik. Scenariusz pokazu oparty jest na symulacji próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przez osoby będące w posiadaniu niebezpiecznej substancji, która może zostać użyta do przeprowadzenia ataku terrorystycznego na terenie Polski podczas Euro 2012.

Security Research Conference odbywa się corocznie od 2006 r. Dotychczasowe edycje miały miejsce kolejno w Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Sztokholmie oraz Ostendzie w Belgii.

Konferencja SRC’11 jest współfinansowana ze środków 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7/2007-2013).

Szczegółowe informacje dotyczące Security Research Conference 2011 znajdują się na stronie www.src11.eu

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Lefanowicz – Rzecznik Prasowy SRC’11
tel. 22/874 02 35
kom. 603 795 611
mail: alefanowicz@piap.pl