Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ustawa o Policji. Sejm odrzuca poprawki Senatu.

Skazani za przestępstwo nieumyślne nie będą mogli służyć w Policji. Sejm w ostatni piątek odrzucił poprawkę Senatu wprowadzającą taką możliwość do nowelizacji ustawy o policji.

W obowiązującym jeszcze artykule 25, określającym wymogi jakie musi spełniać kandydat do Policji, użyto określenia „nie karany”. Po nowelizacji zapis ten zostanie zastąpiony przez „nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe”.

Zmiana ta również ostatecznie rozwiewa wątpliwości czy można przyjąć do służby kandydata, który wcześniej został ukarany za wykroczenie.

Nowelizacja zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od podpisania jej przez prezydenta.

KK