Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowa struktura w CBŚ

Zarządzeniem komendanta głównego Policji została powołana nowa komórka w strukturach Centralnego Biura Śledczego. Jej zadaniem będzie poszukiwanie niebezpiecznych przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych.

Wydział Operacji Pościgowych, formalnie rozpoczynający działalność 1 czerwca, przejmie na siebie ciężar tropienia i zatrzymywania m. in. przestępców z tzw. top listy poszukiwanych. Nowatorskim rozwiązaniem jest zaangażowanie policjantów z grup pościgowych także wtedy, gdy sprawa będzie dotyczyła porwań dla okupu. Jednostek łączących te dwa aspekty na świecie są tylko dwie – amerykańska i austriacko-niemiecka.

Policjanci z Wydziału Operacji Pościgowych nie ograniczą się do poszukiwań na teranie kraju. Będą również współdziałać z Interpolem, polskimi oficerami łącznikowymi i delegowanymi do naszego kraju.

Wprowadzane w życie rozwiązanie sprawdziło się już w praktyce. Właśnie dzięki powołaniu specjalnej grupy poszukiwawczej udało się w ubiegłym roku zatrzymać członka zorganizowanej grupy przestępczej ps. „Tyburek”. Podobny mechanizm zastosowano wcześniej przy rozbijaniu „grupy mokotowskiej”, gdzie typowaniem i poszukiwaniem członków gangu zajmowała się specjalnie do tego utworzona grupa. Ostatnim sukcesem specjalnej grupy poszukiwawczej jest ujęcie Rafała S. ps. Szkatuła, jedynki na policyjnej top liście poszukiwanych.

Nowy wydział powstanie na bazie dotychczasowego zaplecza kadrowego i logistycznego CBŚ. Operacjami pościgowymi zajmie się część funkcjonariuszy, którzy przejdą z Wydziału do zwalczania Aktów Terroru CBŚ KGP. Od czasu powołania tej ostatniej komórki zmieniła się koncepcja zabezpieczenia antyterrorystycznego kraju, w której główną rolę pełni teraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ABW powstały: Centrum Analiz Antyterrorystycznych oraz Departament Przeciwdziałania Terroryzmowi, które przejęły główny ciężar monitorowania tego typu zagrożeń dla Polski. Policja stała się jedną z wielu służb, która śledzi zagrożenie antyterrorystyczne, więc, według kierownictwa CBŚ, uszczuplenie Wydziału d/z Aktów Terroru nie spowoduje zmniejszenia aktywności Policji w zakresie monitorowania zagrożenia terrorystycznego, a przesunięcie etatów do nowego wydziału usprawni ściganie szczególnie niebezpiecznych przestępców.

P.Ost.