Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jak usprawnić 112

17 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja "Perspektywy usprawnienia systemu powiadamiania ratunkowego 112", na której zastanawiano się, jakie są sposoby na lepsze działanie w Polsce numeru alarmowego.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem ministra SWiA Jerzego Millera: zauważył on, że w kraju system powiadamiania ratunkowego, uruchamiany przy dzwonieniu na numer 112, działa już od kilku lat, lecz jest dość przestarzały jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne i technologiczne. Dlatego w tym roku ma zostać uruchomionych osiemnaście nowoczesnych centrów powiadamiania ratowniczego (CPR) – po jednym dla każdego województwa, plus dwa dla Mazowsza. Pilotażowo CPR działa już przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Oprócz ministra Millera ciekawą prezentację przedstawił dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego Gary Machado. Wspomniał on m.in. o badaniach z 2010 r., w których na pytanie, pod jakim numerem w całej Unii Europejskiej można szukać pomocy, aż 56 proc. ankietowanych Polaków prawidłowo podało 112 (średnia europejska to 25 proc.). Jednak przed zbliżającymi się mistrzostwami Euro 2012 dyrektor Machado radziłby nam przeprowadzić intensywną kampanię medialną, by nauczyć korzystania z numeru alarmowego tylko w nagłych sytuacjach, a nie traktować go np. jak informację turystyczną.

Więcej o konferencji w lutowym numerze „Policji 997”.

AW