Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Fundacja "10 kwietnia" zaopiekuje się dziećmi funkcjonariuszy

Fundacja „10 kwietnia” to nowa organizacja pozarządowa powołana do życia pod koniec lipca 2010 r., przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji pozarządowych. Celem fundacji jest otoczenie opieką dzieci osób, które zginęły, bądź doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pełniąc służbę publiczną, w tym funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Fundacja będzie wspierać dzieci funkcjonariuszy głównie poprzez współfinansowanie wydatków na edukację podopiecznych aż do osiągnięcia przez nich pełnoletniości lub jeśli będą kontynuowały naukę – do ukończenia 25 roku życia.

Fundacja będzie mogła pomóc rodzinom, których dochód na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 3197,85 zł brutto.

Więcej informacji na temat pomocy udzielanej przez fundację można uzyskać na stronie fundacji www.fundacja10kwietnia.pl lub kontaktując się z biurem fundacji: biuro@fundacja10kwietnia.pl, tel: 22 652-20-22.