Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe przepisy dotyczące opiniowania służbowego policjantów

Nowe terminy opiniowania, rezygnacja ze stosowania ocen okresowych i wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia rozmowy z podwładnym przed przystąpieniem do sporządzenia opinii – to tylko niektóre zmiany, które wprowadza nowe Rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 17 grudnia 2010 roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia2010 roku w sprawie opiniowania służbowego policjantów wchodzi w życie 17 grudnia br. Wprowadza istotne zmiany w kwestii opiniowania funkcjonariuszy, m. in.:

-Nowe terminy opiniowania policjantów

-Opiniowanie policjantów także w służbie kontraktowej i kandydackiej

-Możliwość przesunięcia terminu opiniowania policjanta o okres zwolnienia z obowiązków wykonywania zadań służbowych, udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych

-Rezygnacja ze stosowania ocen okresowych

-Obowiązek przeprowadzania z opiniowanym rozmowy przed przystąpieniem do sporządzania opinii, co udokumentowane zostanie w formularzu opinii służbowej

-Rezygnacja z części opisowej opinii

-Modyfikacja procedury odwoławczej


Więcej w grudniowym numerze miesięcznika "Policja 997"

Pliki do pobrania