Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Fotoradary – bez samorządowej samowoli

Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przewiduje ona m.in.:

- zakaz instalowania atrap fotoradarów i zdjęcie już wystawionych,
- przejęcie przez Inspekcję Transportu Drogowego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkich fotoradarów na drogach krajowych,
- uprawnienie straży gminnych (miejskich) do ustawiania fotoradarów oraz prowadzenia pomiarów prędkości na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w obszarze zabudowanym,
- wyłączenie dotychczasowych uprawnień straży gminnych (miejskich) do instalowania fotoradarów na autostradach i drogach krajowych przebiegających przez teren zabudowany; będzie mogła to robić wyłącznie Inspekcja Transportu Drogowego,
- uzgadnianie lokalizacji fotoradarów z Policją – mają one być instalowane wyłącznie tam, gdzie będzie to uzasadnione bezpieczeństwem, a nie w miejscach bezpiecznych, lecz pozwalających na łatwe złapanie kierowcy na popełnieniu wykroczenia i zasilaniu w ten sposób samorządowego budżetu,
- przeznaczanie przez samorządy pieniędzy z mandatów za wykroczenia zarejestrowane fotoradarami na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzacji przepisów o ruchu drogowym i edukacji komunikacyjnej, a nie na inne cele,
- wydłużenie okresu postępowania mandatowego z 60 do 180 dni, co miałoby odciążyć sądy grodzkie, do których trafiają sprawy o niezapłacone mandaty.

Przemysław Kacak