Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjantki testują bieliznę

Trwają badania użytkowe bielizny termoaktywnej letniej i zimowej w wersji dla kobiet. Policjantki KWP w Łodzi, które otrzymały do testowania nowe wzory bielizny, po zakończeniu testów dokonają ich oceny wypełniając ankiety przygotowane przez ITB „Moratex”.

Podsumowanie wyników badań odbędzie się w połowie października - w przypadku bielizny letniej oraz w połowie grudnia – w przypadku zimowej. Ocena testowanych elementów i ewentualne propozycje będą podstawą do wprowadzenia zmian i ostatecznego określenia wzoru bielizny damskiej. Kiedy wzór zostanie okreslony zostaną wszczęte procedury przetargowe  (w miarę posiadanych środków finansowych) i realizacja dostaw do poszczególnych jednostek.

Planuje się, że wprowadzenie na wyposażenie policjantek nowych wzorów bielizny nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku.