Jest przekonany, że działał zgodnie z prawem i rzetelnie wykonywał swoje obowiązki. Sąd grodzki był innego zdania. Uznał go za winnego popełnienia na służbie wykroczeń drogowych i wymierzył 800-złotową grzywnę. Policjant nie może się z tym pogodzić, szuka sprawiedliwości.

+

Z przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Antonim Dudą rozmawia Przemysław Kacak.

+

40 godzin służby tygodniowo – taka norma obowiązuje polskiego policjanta. Jeśli przepracuje więcej, przysługuje mu prawo do czasu wolnego w równym wymiarze (wyjątkiem są osoby z dodatkami funkcyjnymi, pozbawione tej możliwości), ewentualnie rekompensata pieniężna przyznawana ze środków rady powiatu/gminy na mocy stosownego porozumienia między władzami lokalnymi a właściwym komendantem. Tyle teoria.

+

Mieszkanka Pabianic Jadwiga P. domaga się od Policji 400 tys. złotych odszkodowania dla siebie, tyle samo na rzecz swoich dzieci oraz stałej renty w wysokości 1500 złotych miesięcznie. Wszystko z powodu śmierci męża, która, według niej, nastąpiła wskutek źle przeprowadzonej interwencji policjantów. Chory na cukrzycę 58-letni Paweł P. został potraktowany jak nietrzeźwy kierowca.

+

Z Komendy Głównej Policji do komend wojewódzkich poszło pismo – koncepcja. Dotyczyła zwalczania handlu ludźmi w aspekcie zmuszania ofiar do żebractwa. Podstawowy problem jest taki, że nikt nie wie, jaka jest skala zjawiska. To dopiero trzeba sprawdzić. Wniosek: sprawdzać będą wszyscy. Prewencja i kryminalni.

+