Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Od zera do... 2009 r.

4,5 miliarda złotych przeznaczono na 3-letni program realizacji ustawy o modernizacji Policji. W 2007 r. wydanych zostanie ok. 900 mln zł. Był to rok najtrudniejszy dla logistyków. Trwał zaledwie trzy kwartały, bo ustawa weszła w życie 14 marca i zaczynano od zera. W 2008 ma być lepiej.

 

 
 
Budowa KPP w Kartuzach (woj. pomorskie) rozpoczęta w lipcu br. Będzie kosztowała ponad 16 mln zł

- Są pewne rozbieżności między deklaracjami, oczekiwaniami a rzeczywistością - mówi Jarosław Brysiewicz, ówczesny podsekretarz stanu w MSWiA. - Program w 2007 r. podzielono na osiem przedsięwzięć. Tylko dwa z nich nie dotyczyły wydatków rzeczowych - motywacyjny system wynagrodzeń i pieniądze przeznaczone na proces ucywilnienia. Pozostałe sześć to teleinformatyka, budowa i remonty obiektów oraz zakupy środków transportu, uzbrojenia, urządzeń zabezpieczenia obronnego, sprzętu i wyposażenia specjalnego.

BUDOWY I REMONTY

 
Tak będzie wyglądać w październiku 2008 r. od frontu
 
W budownictwie policyjnym przeprowadzono ponad 400 procedur przetargowych. Ogromna większość została zakończona podpisaniem kontraktu i budowy już trwają. Wszystkie inwestycje powinny zakończyć się do 2009 r. Tylko niewielka część z nich przekroczy ten termin.

Przy poprzednim, rocznym, systemie planowania budżetu Policji bywało tak, że jeśli w jednym roku znalazły się pieniądze na daną inwestycję budowlaną, wcale nie oznaczało to, że znajdą się również w następnym. Dlatego wiele rozpoczętych budów utknęło w połowie i niszczało przez następne lata. Przy 3-letnim programie modernizacji nie ma takich zagrożeń. Przy ogromnym boomie w budownictwie, jaki pojawił się w ostatnich latach, dochodziło do sytuacji, kiedy wykonawcy rezygnowali z dokończenia budowy, ponieważ zawierali bardziej dochodowe kontrakty z innymi inwestorami. Czasem opłacało się im nawet zapłacić karę umowną. A policjanci oglądali w swoich garnizonach ciągnące się w nieskończoność budowy i remonty, na których miesiącami (albo i latami) nic się nie działo.

 
 
...a tak z lotu ptaka
Program modernizacji umożliwia realizację inwestycji w czasie od 18 do 24 miesięcy. To znacznie zmniejsza ich koszt.

- Prace są obecnie prowadzone w kilkuset obiektach - mówi Tomasz Karczewski, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki. - Z uwagi na znaczny wzrost kosztów w branży budowlanej część planowanych inwestycji musieliśmy przenieść na rok przyszły, aby dokończyć te już rozpoczęte.

BROŃ

- W br. kupiliśmy 5 tys. nowych pistoletów i prowadzimy następne postępowanie przetargowe, tym razem na 25 tys. sztuk - mówi komendant Karczewski.

Nigdy dotąd nie udało się kupić nowoczesnej broni dla policjantów po tak niskich cenach. Ale też po raz pierwszy w 2007 r. kupowano ją na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a tu głównie decyduje cena (dotąd nabywano ją w trybach bezprzetargowych). Dzięki temu uzyskano oszczędności, które pozwoliły ogłosić dodatkowy przetarg.

SAMOCHODY

Zrealizowano w br. wszystkie zadania z wyjątkiem tego jednego, największego i najważniejszego - zakupu ponad 4200 pojazdów dla Policji. Problemy wyniknęły stąd, że po raz pierwszy spróbowano zmienić dotychczasową politykę. Chodziło o to, żeby w każdej jednostce nie było tylu marek samochodów osobowych, ilu jest dilerów na rynku, ale żeby wyłonić jednego producenta, który przez najbliższe 3 lata będzie dostarczał samochody i oferował ich autoryzowany serwis. Ze względu na wysokość kontraktu (tylko w 2007 r. - 86 mln zł) walka była tak zażarta, że skończyła się w sądzie. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) doszukano się błędu. KGP odwołała się do sądu i przegrała. W efekcie na początku listopada ogłoszono nowy przetarg i samochody zostaną najprawdopodobniej kupione w 2008 r.

Niewykorzystane pieniądze przeznaczono na kupno pojazdów specjalistycznych i terenowych, planowanych na rok przyszły, a w 2008 r. za przeznaczone na nie pieniądze kupi się samochody osobowe.

- Podpisaliśmy umowy na dostawy 65 autobusów oraz około 1000 pojazdów spec-jalistycznych (RD-Video, więźniarki, furgony, terenowe) - tłumaczy komendant Karczewski.

PODWYŻKI

285 mln zł przeznaczono w 2007 r. na podwyżki. Były realizowane na podstawie założeń wypracowanych w KGP, które miały mieć motywacyjny charakter (co nie spodobało się policjantom - każdy woli dostać podwyżkę w podstawie pensji, a nie w zmiennym dodatku).

Wypadło po około 200 zł brutto na policjanta. Ale to o wiele za mało w stosunku do oczekiwań.

W przyszłym roku podwyżka ma być znacznie większa - średnio 500 zł brutto na policjanta (ok. 400 zł na rękę). 

DOBRY KLIENT

Program modernizacji spowodował, że Policja to dobry klient dla dostawców broni, sprzętu, wykonawców.

- Nie jestem zadowolony z postawy niektórych firm, które przeciągają procedury, licząc na obniżenie naszych wymagań, bądź doprowadzają do unieważnienia przetargów, nie mając obecnie w swojej ofercie produktu spełniającego wymagania stawiane przez Policję - podsumowuje komendant Karczewski. - Takie działania szkodzą bezpośrednio policjantom, a pośrednio uderzają w bezpieczeństwo obywateli. Znacznie podnieśliśmy poprzeczkę co do jakości i podejrzewam, że zaskoczyło to niektóre firmy. Mam nadzieję, że czasy, kiedy Policja kupowała to, co chciano nam sprzedać, a nie to, czego faktycznie potrzebujemy, już się skończyły.

TADEUSZ NOSZCZYŃSKI
ilustracje BLP KGP

W ramach modernizacji Policja ma do wykorzystania
w 2007 roku 869 mln złotych. Program jest realizowany
od połowy marca br. 

 
Planowane
 
Zaangażowane     
budownictwo
290,0 mln zł
 
284,00 mln zł (97,9 proc.)     
uzbrojenie*
8,6 mln zł
 
6,00 mln zł (69,8 proc.)     
środki transportu
119,8 mln zł
 
110,00 mln zł (91,8 proc.)     
teleinformatyka
108,6 mln zł
 
74,60 mln zł (68,7 proc.)**
ucywilnienie
55,5 mln zł
 
51,50 mln zł (92,8 proc.)     
podwyżki płac
285,0 mln zł
 
282,00 mln zł (99 proc.)     
pozostałe
(sprzęt
i wyposażenie
specjalne)
1,2 mln zł
 
0,46 mln zł (38,3 proc.)     
RAZEM
ok.  869 mln zł
 
ok. 808,5 mln zł (93 proc.)     

* 2,5 mln zł oszczędności (o 40 proc. tańszy zakup w 2007) będzie zrealizowane w przetargu razem ze środkami z 2008 r. (ok. 25 tys. sztuk broni)
** Uwzględniono umowę na ok. 35 mln zł planowaną do podpisania kilka dni po zamknięciu numeru. Do końca grudnia br. Biuro Łączności i Informatyki i KWP ma zamiar zrealizować zadania związane z modernizacją praktycznie w 100 proc.

Dane - BLP KGP z 26 listopada 2007 r.

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.