Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

TYLKO SŁUŻBA

Granatowa rewolucja

Wielkie testowanie - nowe mundury w akcji. Opinie policjantów, którzy pełnią w nich służbę

Podwyżka 2007

Znalazły się pieniądze - Władysław Stasiak, minister spraw wewnętrznych i administracji, podpisał rozporządzenie w sprawie podwyżek dla policjantów zajmujących stanowiska dzielnicowych, kierowników rewirów dzielnicowych, detektywów, dyżurnych i asystentów

Chcieli być policjantami i...

Zrezygnowali - do Policji dostali się za pierwszym razem, dzisiaj pracują gdzie indziej

Są policjantami - o tym, żeby być policjantami marzyli od dziecka, dziś zrobią wszystko, żeby w Policji pracować

Dlaczego odchodzą? - Jacek Gil, zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP, twierdzi, że każdemu młodemu policjantowi trzeba dać szansę

Patrol Roku 2007

Puchary dla Krakowa - wśród 34 par patrolowych najlepsi okazali się małopolscy policjanci

Sułkowice 2007

X Kynologiczne Mistrzostwa Policji

Wieści z przetargów

Fundusze modernizacyjne nie przepadną

Niebieskie Karty

Dowód przemocy - Czy Niebieskie Karty są Policji potrzebne?

PAMIĘĆ

Katyń po latach

Ojciec nie wrócił - "Całe moje życie to czekanie - mówi Henryka Milewska, córka zamordowanego na "Nieludzkiej Ziemi" starszego posterunkowego PP

Zaczęło się 17 września - w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na walczącą z Niemcami Polskę odbyła się premiera filmu "Katyń"

Nienawiść prowadzi donikąd - rozmowa z Henryką i Andrzejem Milewskimi po premierze

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY

Stosunki międzyludzkie w Policji

Pokonać mobbera - Mariola G. wiedziała, że tę sytuację musi przerwać, bo będzie trwała w nieskończoność

To jest mobbing - konflikt międzyludzki przełożeni tłumaczą specyfiką służby

   

POLEMIKA

Reforma kryminalistyki

Dlaczego razem - Paweł Rybicki, dyrektor CLK KGP uzasadnia scentralizowanie laboratoriów

POLICYJNY PITAWAL

Fantomas z MO - pierwszą zbrodnię popełnił, gdy był mlicjantem, mundur dawał mu poczucie bezpieczeństwa

O NAS

Wizerunek służby (1)

Reklama Policji - każda profesjonalna firma musi się reklamować

TYLKO ŻYCIE

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna - czas wykonania defibrylacji decyduje często o przeżyciu poszkodowanego, u którego doszło do zatrzymania krążenia

PRAWO

Komentarz do kodeksu karnego

Groźba karalna - nikt nie chce żyć w strachu, że jemu lub jego rodzinie stanie się krzywda

U NAS

Rocznica fundacji

Rodzinne spotkanie - wzruszeni byli wszyscy: żony, dzieci, matki poległych policjantów

Sieroty po poległych policjantach

Dostaną pieniądze na naukę - uczące się dzieci policjantów, którzy zginęli na służbie

ŚWIAT

Policja duńska

Konstable i kobieta - szefem policji kopenhaskiej od 12 lat jest pani Hanne Bech Hansen

Muzeum Policji w Pradze

Tankietką przez granicę - praskie zbiory imponują bogactwem i sposobem zaprezentowania

ROZRYWKA

Marcin Dorociński - aktor

Policjant mylić się nie może - mówi aktor grający m.in. bezkompromisowego podkomisarza Sławomira Desperskiego - "Despero" w "Pitbullu"

 

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura