Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Płace pracowników cywilnych

Dysproporcje w zarobkach pracowników korpusu służby cywilnej są bardzo duże [...]

Równi inaczej?
 

 
W Policji zatrudnionych jest 99 095 funkcjonariuszy oraz 20 345 pracowników cywilnych (dane z 1 lipca 2005 r.). Wśród cywilów są tacy, którzy często wykonują identyczne jak policjanci zadania. Zarabiają jednak mniej, bywa, że nawet o 100 procent! [...]

Dysproporcje w zarobkach pracowników korpusu służby cywilnej są bardzo duże - zarówno na tych samych, jak i różnych stanowiskach. Ustawodawca dopuścił do takiej sytuacji, stosując w rozporządzeniu z 29 października 1999 r. tzw. widełki mnożników kwoty bazowej (w 2005 r. kwota bazowa wynosi 1769 zł 26 gr) od 0,480 do 7,154. O tym, że w Policji mnożniki są niskie, świadczą liczby. Według danych z KGP przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2004 r. wynosiło brutto 1685 zł dla pracowników korpusu służby cywilnej, oraz 2768 zł dla policjantów. W dodatku przy wypłacie funkcjonariuszowi na podatek potrąca się jedynie 19 proc., a cywilowi blisko 40 proc. zarobku.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.