Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Przyczepki motocyklowe dwuosobowe, tak skonstruowane, iż policjanci siedzą do siebie plecami. Daje to niewątpliwą korzyść, albowiem taki sposób usadowienia policjantów pozwala im na wcale wygodne w każdym kierunku obserwowanie drogi, ulicy i sprzyja szczególnie w tych akcjach, gdy specjalną uwagę należy zwracać na zabezpieczenie tyłów lub obserwację przebytego już terenu

90 lat temu

kwiecień 1934

7 IV – w 15. numerze tygodnika „Na Posterunku” z 7 kwietnia 1934 r. w dziale zatytułowanym „Sprawy Policji” informowano o tym, że  „(…) celem utrzymania sprawności strzeleckiej korpusu P.P. na należytym poziomie, p. komendant główny ustalił dla wszystkich komend wojewódzkich P.P. i Komendy P.P. m.st. Warszawy stałą dotację amunicji do strzelania izbowego w ilości przeciętnie po 100 szt. spłonek i 100 szt. kulek rocznie na jednego szeregowego P.P. Strzelanie amunicją do strzelania izbowego odbywać się może we wszystkich jednostkach P.P. stosownie do uznania poszczególnych komendantów wojewódzkich i winno odbywać się w ciągu całego roku oraz według wskazań podanych w instrukcji strzeleckiej dla P.P (…). Komendanci woj. mają ustalić we własnym zakresie dotację amunicji do strzelania izbowego dla poszczególnych podległych urzędników P.P., przyczem przeciętna ilość amunicji nie może być mniejsza jak 100 szt. na jednego szeregowego P.P. (…)”.

19 IV – 19 kwietnia 1934 r. „(…) zakończone zostały wykłady i prace laboratoryjne studium śledczego komendantów wojewódzkich. Następnego dnia uczestnicy kursu zameldowali się u p. ministra spraw wewnętrznych, który z racji zakończenia kursu wygłosił przemówienie. W przemówieniu tem p. minister zwrócił uwagę na konieczność jak wydatniejszego zajmowania się przez komendantów wojewódzkich sprawami śledczemi, co ukończone studium znacznie im ułatwi (…)”.

28 IV – w 18. numerze tygodnika „Na Posterunku” z 28 kwietnia 1934 r. w dziale zatytułowanym „Z policyj zagranicznych” opisano zastosowany w Hiszpanii odmienny typ policyjnych przyczepek motocyklowych – „(…) z uwagi na cele praktyczne i potrzeby służby bezpieczeństwa policja hiszpańska wprowadziła nowy typ przyczepek motocyklowych. Są to przyczepki dwuosobowe, jednak tak skonstruowane, iż policjanci siedzą do siebie plecami. Daje to niewątpliwą korzyść, albowiem taki sposób usadowienia policjantów pozwala im na wcale wygodne w każdym kierunku obserwowanie drogi, ulicy i sprzyja szczególnie w tych akcjach, gdy specjalną uwagę należy zwracać na zabezpieczenie tyłów lub obserwację przebytego już terenu”.

40 lat temu

kwiecień 1984

1 IV – w 14. numerze tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” w dziale zatytułowanym „Zagraniczna kronika policyjna” we wzmiance pod tytułem „Śmigłowcem na bank” opisano spektakularny napad. „Pięciu osobników, uzbrojonych w karabiny maszynowe, wyskoczyło ze śmigłowca, którym wylądowali w pobliżu jednego z banków stanie Luizjana, w południowej części Stanów Zjednoczonych. Kilka minut później, opróżniwszy sejfy banku, odlecieli wraz z łupem i ślad po nich zaginął. Policja amerykańska ustaliła, że śmigłowiec, którym gangsterzy posłużyli się w napadzie, skradziony został wcześniej w Galveston, w Teksasie”.

8 IV – w milicyjnej prasie „W Służbie Narodu”, w jednym z artykułów kwietniowego numeru, opublikowano wzmiankę o tym, że to właśnie kwiecień od wielu lat jest Miesiącem Pamięci Narodowej. Jest to także miesiąc pamięci o zwycięstwie i miesiąc nadziei, że już nigdy więcej nie powtórzą się czasy nienawiści i nikt nie będzie musiał poświęcać swojego życia, aby żyć mogli inni. Wspomniano, że Miesiąc Pamięci Narodowej jest „szczególną tradycją naszej nowoczesnej historii społecznej”, przypomnieniem bohaterstwa i tragedii tamtych dni. Ceną przetrwania ponurej nocy hitlerowskiej okupacji, zwycięstwa i wolności była śmierć co piątego Polaka. „(…) pamięć o nich wiąże się dziś nierozerwalnie z myślą o obronie tego, co z takimi ofiarami odbudowaliśmy”.

29 IV – w 18. numerze tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” opisano zorganizowaną przez Wydział Ruchu Drogowego WUSW we Wrocławiu kolejną, bo już 31., imprezę pod nazwą „Ruch drogowy na wesoło”. Ta forma zdobywania wiadomości o elementarnych zasadach ruchu drogowego przez młodzież szkół podstawowych cieszy się w regionie wrocławskim dużą popularnością. W programie prowadzonym z udziałem aktorów teatru lalek recytacje wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima były przeplatane informacjami o najważniejszych przepisach i zmianach w kodeksie drogowym. W trakcie programu prowadzono również konkursy na tematy z ruchu drogowego, a zwycięzcom wręczano upominki.

20 lat temu

kwiecień 2004

4 IV – w 13. numerze „Gazety Policyjnej” opisano przebieg podpisanej przez ministrów spraw wewnętrznych Polski i Słowacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych. Po wejściu w życie umowa będzie stanowić podstawę prawną do powołania placówek kontrolnych z mieszaną obsadą w celu wymiany informacji, wymiany oficerów łącznikowych oraz stworzenia odrębnego poziomu współpracy przygranicznej, niezależnie od punktów kontaktowych, przewidzianych w polsko-słowackiej umowie o ułatwieniach w odprawie granicznej. Podczas spotkania został również oceniony stan bezpieczeństwa w sąsiadujących krajach, a także stan przygotowań do bliskiego przystąpienia do Unii Europejskiej oraz stan prac nad przystąpieniem Polski i Słowacji do Układu Schengen.

11 IV – w jednym z artykułów 14. numeru tygodnika „Gazeta Policyjna” opublikowano wzmiankę o udaniu się do Jordanii dziesięcioosobowej grupy polskich policjantów, którzy będą szkolić irackich stróżów prawa. Wszyscy wyjeżdżający są doświadczonymi funkcjonariuszami, którzy brali udział w misjach pokojowych. Przed wyjazdem przeszli szkolenie z zakresu specyfiki rejonu Bliskiego Wschodu, kultury arabskiej i zasad religii muzułmańskiej. Polacy będą szkolić irackich stróżów prawa, a zajęcia będą obejmować zarówno wykłady, jak i ćwiczenia z zakresu taktyki i technik interwencji, a nawet bezpiecznej i skutecznej jazdy samochodem. Polski Kontyngent Policyjny jest misją nieuzbrojoną i całkowicie finansowaną przez stronę polską. Polscy policjanci wyjechali do Jordanii na trzy miesiące z możliwością przedłużenia pobytu do pół roku.

25 IV – w północnej serbskiej części Kosovskiej Mitrovicy doszło do wymiany ognia między policjantami sił pokojowych. Według relacji polskich policjantów, którzy pełnią służbę w tamtejszej Jednostce Specjalnej Policji (SPU), w stronę oznakowanych samochodów sił pokojowych posypały się strzały z broni długiej. Ogień otworzył Jordańczyk pełniący służbę w centrum kontrolnym. W pojazdach byli policjanci międzynarodowych kontyngentów służących w siłach UNMiK Police, którzy odpowiedzieli ogniem. W wyniku strzelaniny zginęły trzy osoby: Jordańczyk i dwie Amerykanki służące w siłach pokojowych. Rannych zostało od kilku do kilkunastu osób. W starciu nie uczestniczyli polscy policjanci.

asp. Patrycja Pszczelińska

Wydział Edukacji Historycznej Gabinet Komendanta Głównego Policji KGP
Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.