Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy zastępca komendanta głównego policji

Nadinsp. Rafał Kochańczyk, dotychczasowy komendant wojewódzki Policji w Opolu, został zastępcą komendanta głównego Policji.

W Sali KGP im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa 10 stycznia br. o godzinie 15.00 zebrali się dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, szefowie jednostek organizacyjnych Policji, pełnomocnicy komendanta głównego Policji, policyjni kapelani, przedstawiciele związków zawodowych działających w formacji oraz fundacji i stowarzyszeń funkcjonujących przy Policji.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął jej dowódca podkom. Paweł Adamczyk, który złożył meldunek p.o. komendantowi głównemu Policji insp. Markowi Boroniowi. Po wprowadzeniu sztandaru KGP, odegraniu „Hasła Wojska Polskiego” i przywitaniu zebranych, w tym zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Romana Kustera, odczytano laudację, w której przybliżono dotychczasową drogę służbową nadinsp. Rafała Kochańczyka.

Generał Kochańczyk służbę w Policji rozpoczął 1 lutego 1993 r. na stanowisku aplikanta na posterunku podległym KRP w Gliwicach. Przez prawie 20 lat był związany z Gliwicami, gdzie do końca marca 2012 r. piastował stanowiska kierownicze, a przez ostatnie pięć lat był zastępcą komendanta miejskiego Policji w Gliwicach. Następnie został zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, a w 2015 r. szefem garnizonu świętokrzyskiego. Rok później kierował Szkołą Policji w Katowicach, skąd po pięciu latach został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu i stąd bezpośrednio przeszedł do KGP. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego nr 29/kadr/2024 z 9 stycznia br. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji. Nadinsp. dr Rafał Kochańczyk będzie nadzorował sprawy logistyczne formacji.

Podczas uroczystości głos zabrał p.o. komendant główny Policji insp. Marek Boroń, który przypomniał drogę służbową nowo powołanego zastępcy. – O tym, jak funkcjonować będzie Policja, największa formacja mundurowa w Polsce, w znacznym stopniu zależeć będzie od profesjonalnego działania pionu, który będzie panu generałowi podległy – powiedział insp. Marek Boroń. – Liczę zatem, że doświadczenie, wiedza i profesjonalizm pozwolą na skuteczne i sprawne zarządzanie pionem logistyki, co z kolei przełoży się na konstruktywne zmiany w naszej formacji oraz nowoczesne rozwiązania.

Nadinsp. Rafał Kochańczyk podziękował za zaufanie, przypominając, że z większością zebranych zna się z wcześniejszych i bieżących działań oraz współpracy. – Myślę, że to moje doświadczenie sprawi, że przejdziemy przez ten trudny okres, ponieważ pan komendant główny Policji wyraźnie wyznaczył kierunki działania, więc jest bardzo dużo pracy przed nami – powiedział generał Kochańczyk. – Myślę, że z taką kadrą, jaką państwo stanowicie, spokojnie damy radę, aby hasło, które na co dzień powtarzam moim podwładnym – „Pomagamy i chronimy” było jak najbardziej wartościowe i jak najbardziej rozpoznawalne w przestrzeni medialnej.

Przypomnijmy, że nadinsp. dr Rafał Kochańczyk na stopień generała Policji został mianowany w 2021 r. Jest absolwentem m.in.: WSPol w Szczytnie i Uniwersytetu Wrocławskiego. W maju 2015 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał stopień doktora nauk społecznych.

W czasie prawie 31-letniej służbie został odznaczony m.in.: srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

Paweł Ostaszewski

zdj. Krzysztof Chrzanowski