Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt „Ratownik w służbie”

W grudniu 2021 r. mógł w końcu ruszyć projekt dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Program Krajowy dla funkcjonariuszy Policji w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z elementami ratownictwa taktycznego.

Projekt jest realizowany na mocy porozumienia finansowego nr 94/PL/2020/FBW podpisanego 13 listopada 2020 r. Szkolenia policjantów i policjantek odbywają się w Centrum Szkolenia Policji i trwają dziewięć dni. Projekt ma objąć przeszkolenie 500 funkcjonariuszy ze wszystkich garnizonów. Zgodnie z założeniami każdy z uczestników projektu otrzyma pakiety pierwszej pomocy (w postaci apteczek nasobnych z wyposażeniem oraz stazę taktyczną). Dodatkowo, w celu zapewnienia m.in. utrwalania nabytych w trakcie szkolenia umiejętności, możliwości bieżącego i stałego doskonalenia czynności ratowniczych (jak również przygotowania do recertyfikacji uprawnień ratownika) jest przewidziany zakup specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, który zostanie przekazany do poszczególnych komend wojewódzkich Policji.

Cel projektu stanowi zdobycie uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy). Tym samym zostaną zwiększone możliwości pełnego wykorzystania sił policyjnych zarówno w codziennej służbie, jak i w działaniach o charakterze terrorystycznym powodującym naruszenie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto zostanie wzmocnione bezpieczeństwo funkcjonariuszy podczas wykonywania działań służbowych, a także skróceniu ulegnie czas reakcji w przypadku sytuacji kryzysowej.

Projekt realizuje Wydział Ochrony Pracy KGP.

Izabela Pajdała

zdj. Izabela Pajdała