Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Etos i etyka w służbie

W slużbie państwu i obywatelom

– Etos zawodu policjanta dawniej i dzisiaj jest swoistym drogowskazem w ciężkiej, zaszczytnej i odpowiedzialnej służbie. Funkcjonariusze przez swoje działania stanowią w oczach obywateli obraz państwa, dlatego powinni być wzorem i przykładem do naśladowania – takimi słowami otwarto konferencję „Policja Państwowa – inspiracja i wzór w służbie państwa i jego obywateli” pod patronatem sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

 

Konferencja popularno-naukowa z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej odbyła się 20 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Uroczystego otwarcia dokonała dr Marta Wiszniewska – rektor PWSZ w Suwałkach.

W konferencji udział wzięli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, podlaski komendant Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk dr inż. Zbigniew Redziak, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, komendant wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku mł. insp. Jacek Kumpiałowski, komendanci miejscy i powiatowi oraz przedstawiciele Służby Więziennej i Służby Leśnej. Na konferencję licznie przybyli studenci PWSZ i uczniowie klas policyjnych.

Sekretarz stanu Jarosław Zieliński suwalskim uczniom z Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, którzy zwyciężyli w XI Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych w Szkole Policji w Pile, przekazał listy gratulacyjne.

Tematem wiodącym konferencji zorganizowanej przez Komendę Główną Policji, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, były zagadnienia dotyczące etosu i etyki służby w formacjach policyjnych.

W tematykę konferencji wprowadził sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

– Każda instytucja, która chce wykonywać dobrze swoje zadania, poszukuje dobrych wzorów w przeszłości. Szukanie dobrych praktyk w przeszłości to ważny element tożsamości i tradycji. Szczególnie teraz, gdy obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, która stworzyła nie tylko dobre wzorce w wypełnianiu swoich obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli, ale także stworzyła model patriotyczny służby państwu. I do tego modelu w szerszym wymiarze nawiązujemy – stwierdził wiceminister. Zwracając uwagę na rosnący pozytywny poziom oceny pracy funkcjonariuszy Policji, który sięga ponad 70 proc., podkreślił, że: – Policja wykonuje zadania dla wszystkich obywateli, niezależnie od warstw politycznych i poglądów. Bezpieczeństwa potrzebują wszyscy.

Komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk przypomniał, że ogromny szacunek dla fukcjonariuszy Policji Państwowej wynikał z bardzo rzetelnej służby. Komendant przywołał i omówił poszczególne zasady etyki zawarte w przykazaniach obowiązujących policjantów w latach 20. XX wieku i w 1938 roku. Zwrócił również uwagę na istotność dominacji funkcji pomocowej dzisiejszej Policji. – Po to zakładamy policyjny mundur, żeby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie, żeby widzieli w nas formację, która pomaga – podreślał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, podając przykład interwencji podjętej przez policjantkę w stosunku do osoby bezdomnej. Gdzie policjantka zadbała przede wszystkim o nakarmienie tego człowieka. Na koniec wystąpienia komendanta głównego Policji zaprezentowano film przygotowany przez Gabinet KGP specjalnie na 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Pozostali prelegenci, insp. dr hab. Marek Fałdowski, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ks. prof. Edward Wiszowaty z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dr hab. Aleksander Głogowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mateusz Zaremba w zastępstwie nadkom. Krzysztofa Musielaka z Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz dr Agata Wądołowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach przypominali źródła etosu i moralnych zasad obowiązujących funkcjonariuszy Policji Państwowej. Nie zabrakło również odniesień do codziennej etyki w służbie.

W dalszej części spotkania zebrani mogli usłyszeć między innymi o budowaniu etosu służby w Policji Państwowej w latach 1918–1939, udziale funkcjonariuszy PP w walce o niepodległość ojczyzny oraz o społecznie akceptowanych wzorach dobrych praktyk policyjnych w ujęciu historycznym i współczesnym.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję obejrzeć wystawę „Na Posterunku” o historii Policji Państwowej przygotowaną przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP.

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. autor