Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej…

W marcu br. prawie 900 nowych funkcjonariuszy w całym kraju zasiliło szeregi Policji. Uroczystość ślubowania odbyła się we wszystkich garnizonach. W Katowicach w ceremonii uczestniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, a w Białymstoku sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Słowa roty policyjnego ślubowania rozbrzmiały w całej Polsce. Policjanci składali je na sztandar jednostki, w obecności przełożonych najwyższego szczebla, kapelanów, przedstawicieli władz terytorialnych i swoich najbliższych. Garnizon podlaski zasiliło 40 policjantów, garnizony: pomorski – 27, lubuski – 25, śląski – 100, świętokrzyski – 32, małopolski – 135, lubelski – 26, łódzki – 62, kujawsko-pomorski – 52, warmińsko-mazurski – 25, opolski – 27, wielkopolski – 63, mazowiecki – 64, podkarpacki – 27, zachodniopomorski – 37, dolnośląski – 47, a w Komendzie Stołecznej Policji przybyło 79 nowych funkcjonariuszy. Uroczystości stały się także okazją do wyróżnienia zasłużonych starszych kolegów, wręczenia odznaczeń resortowych i państwowych.

W KWP w Katowicach ceremonia odbyła się 18 marca br. na placu apelowym OPP w Katowicach. Przysięgę odebrał komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który podkreślił symboliczną wymowę liczb. Na stulecie powołania Policji Państwowej ślubowanie w garnizonie śląskim złożyło stu nowych funkcjonariuszy, w tym sześć kobiet. W uroczystości uczestniczyli minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz liczne grono zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: posłanka na Sejm Barbara Dziuk, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą i prezydent Katowic Marcin Krupa. Obecni byli także komendant SP w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk oraz komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra KWP w Katowicach.

– Życzę wam, aby wasza służba była zawsze bezpieczna – zwrócił się do zebranych minister Joachim Brudziński. – Abyście stojąc na straży praworządności, walcząc z przestępczością zawsze wracali szczęśliwie do domu, gdzie będą czekać na was najbliżsi, tak licznie tutaj zebrani. Życzę, aby na pagonach wielu z was zagościły w przyszłości oficerskie szlify, być może nawet generalskie. Życzę, aby ta pasja, która dzisiaj wam towarzyszy, zawsze przeważała nad ewentualnym zwątpieniem.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w swoim wystąpieniu podkreślił rolę etosu służby, zaznaczył, że policjant to taki zawód, w którym codziennie ryzykuje się życie dla bezpieczeństwa obywateli.

– Serdecznie wam gratuluję, że jesteście tutaj dzisiaj na tym placu, bo proces kwalifikacji do służby w Policji wcale nie jest prosty – powiedział generał Jarosław Szymczyk. – Musieliście przejść przez wszystkie te etapy i tylko wy wiecie, ile wysiłku i ile umiejętności trzeba w to włożyć.

Garnizon śląski jest najliczniejszy w Polsce, służy w nim 11 877  funkcjonariuszy, przy stanie etatowym 12 472 policjantów. Liczba wakatów to 595 (stan na 1 marca br.). 

Ceremonia w garnizonie podlaskim odbyła się 15 marca br. w sali na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i miała dużo bardziej kameralny charakter. Przysięgę na sztandar KWP w Białymstoku złożyło 40 policjantów, w tym 6 kobiet. Odebrał ją komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz w obecności sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Licznie przybyli przyjaciele, znajomi i najbliżsi nowych funkcjonariuszy, dla których były to wzruszające chwile. Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił rolę etosu w służbie. Zwrócił uwagę, że każdy policjant wnosi swój wkład w bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

W Podlaskiem służy 2943 policjantów (stan na 1 marca br.) przy stanie etatowym 3036 funkcjonariuszy. W całej polskiej Policji jest około 96 700 policjantów na 103 309 etatów.

Teraz nowo przyjętych funkcjonariuszy czeka półroczne szkolenie podstawowe. Kolejne przyjęcia do służby w Policji już wkrótce.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Adam Jachimczak i Marcin Gawryluk

 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

(art. 27 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji)