Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Działalność Policji najwyżej w ocenach społecznych

BADANIE CBOS Ocena instytucji

W cyklicznym badaniu, realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, CBOS monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że trzy czwarte ankietowanych (75 proc.) dobrze ocenia jej działalność.

Oczekiwania wobec Policji są bardzo wysokie i podlegają bezpośredniej i natychmiastowej ocenie społecznej, wpływając na opinie o całej formacji i na postawy wobec niej. Z przeprowadzonego w marcu badania CBOS wynika, że 75 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji, co klasyfikuje ją na pierwszym miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji, a wynik ten jest dla Policji jednym z najlepszych w historii badań realizowanych przez CBOS (wykres 1 i 2).

Warto również zwrócić uwagę, że Policja oceniana jest ponad dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratury. Tak wysokie oceny Policji mogą świadczyć o tym, że odpowiada ona wymaganiom stawianym jej przez społeczeństwo.

Biorąc pod uwagę wyniki ostatnich edycji badania instytucji, można stwierdzić, że Policja wywiązuje się z nałożonych na nią zadań na wysokim poziomie. Szczególnie istotne jest to, że działania Policji w tym zakresie są nie tylko bacznie obserwowane, ale również bardzo dobrze odbierane i doceniane przez społeczeństwo.

oprac. w Zespole ds. Analiz i Kontroli Zarządczej GKGP