Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W hołdzie powstańcom

Powstanie Warszawskie było największym zrywem ruchu oporu w okupowanej Europie. Uznawane jest za jedną z pięciu najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej. Obliczone było na kilka dni walk, trwało dwa miesiące. Rocznicę jego wybuchu uczczono w całej Polsce. W uroczystości licznie włączyli się policjanci.

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. i trwało do 2 października tegoż roku. Ogarnęło lewobrzeżną Warszawę, walki wybuchły także w okolicach stolicy, np. w Legionowie, w pobliżu Marek czy w Puszczy Kampinoskiej, z której próbowano przerzucać oddziały partyzanckie do miasta. Powstanie Warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Kształtowało i nadal kształtuje postawy patriotyczne wśród kolejnych pokoleń Polaków.

POLICJANCI W POWSTANIU

W warszawskim zrywie uczestniczyli także policjanci. Działał Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, będący powstańczą policją, która dbała o porządek i ochronę mieszkańców. W Zgrupowaniu AK Chrobry II służyła współorganizatorka PKB, która w II RP kierowała policją kobiecą Stanisława Filipina Paleolog. Policjanci wzięli także bezpośredni udział w walkach. Koronnym przykładem jest tu Bolesław Kontrym, który jako urodzony wojskowy, cichociemny, ale także oficer Policji Państwowej z czasów II RP, walczył w linii na Śródmieściu, dowodząc odcinkiem wyznaczonym przez ulice Królewską, Kredytową i pl. Małachowskiego. Był czterokrot-nie ranny. Odznaczony licznymi orderami. W 1953 r. po brutalnym śledztwie został stracony przez władze komunistyczne. Zrehabilitowano go w 1957 r., ale miejsce ukrycia jego ciała odnaleziono dopiero w 2014 r. Takim właśnie ludziom oddawaliśmy hołd w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbędą się również 2 października, gdy na Kopcu Powstania Warszawskiego na warszawskim Czerniakowie wygaszone zostanie Ognisko Pamięci, które zapłonęło wieczorem 1 sierpnia br.

UROCZYSTOŚCI CENTRALNE

Obchody zaczęły się jeszcze przed 1 sierpnia. 29 lipca br. prezydent RP Andrzej Duda w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkał się z powstańcami. W przeddzień rocznicy wybuchu na pl. Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego biskup polowy WP, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek odprawił Eucharystię, po której odbył się Apel Poległych. Policję reprezentował zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

1 sierpnia br. o 10.00 rozpoczęły się obchody przy Pomniku „Mokotów Walczący 1944”. Licznie wzięli w nich udział policjanci. Z Parku Dreszera wszyscy w Marszu Mokotowa przeszli ul. Puławską pod pomnik przy ul. Dworkowej, upamiętniający rozstrzelanych powstańców, którzy w tym miejscu wyszli z kanałów. Kolumnę marszową prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. W uroczystościach wzięła udział także kompania reprezentacyjna Policji oraz poczty sztandarowe KSP i KRP Warszawa II (Mokotów).

Ceremonie odbyły się także przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przed siedzibą Sejmu RP oraz przy Pomniku Gloria Victis na Powązkach. Przy kwaterze powstańczej o godzinie „W” zebrały się tłumy warszawiaków. Obecni byli prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz i bp Józef Guzdek. Kierownictwo polskiej Policji reprezentował nadinsp. Jan Lach.

W tym samym czasie, punktualnie o 17.00 na ulicach stolicy zamarł ruch. Tłumy ludzi wyszły na Rondo Dmowskiego w centrum Warszawy. Hołd powstańcom oddali również obecni na miejscu policjanci.

POLICJANCI KU CZCI POWSTAŃCÓW

Takich sytuacji było w całej Polsce wiele. Odbywały się biegi, koncerty, akademie. Przy pierwszym w Polsce pomniku upamiętniającym Powstanie Warszawskie, którego pierwotne odsłonięcie nastąpiło w Słupsku już w 1945 r., wieńce złożyli m.in. przedstawiciele SP w Słupsku i KMP w Słupsku. W uroczystościach na cmentarzu w Gorzowie Wielkopolskim wzięła udział nadinsp. Helena Michalak, komendant wojewódzka Policji. 1 sierpnia o 17.00 policjanci w całej Polsce składali hołd powstańcom, włączając sygnały dźwiękowe w radiowozach i salutując. Przed Pomnikiem Polski Walczącej w Legionowie kwiaty złożyli przedstawiciele CSP oraz miejscowej komendy. Legionowo, przypomnijmy, było jedynym miastem poza stolicą, gdzie wybuchło Powstanie Warszawskie. Podwarszawskie miejscowości wchodziły w skład VII Obwodu „Obroża” Okręgu Armii Krajowej Warszawa (pozostałe obwody to poszczególne dzielnice stolicy).

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor, Andrzej Mitura, Marcin Maludy