Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Kamery dla policjantów

Już przed świętami Bożego Narodzenia pierwsze patrole z garnizonów stołecznego, dolnośląskiego i podlaskiego zostały wyposażone w kamery osobiste rejestrujące ich interwencje. Na razie jest to program pilotażowy, po którym planowane jest wprowadzenie go w całym kraju.

Kamery mogą pracować w trybie ciągłym do 10 godzin i przekazywać dźwięk oraz obraz w systemie szyfrowym. Moment rejestracji zdarzenia pozwala na identyfikację funkcjonariusza, który obsługuje urządzenie, oraz zapisuje datę i godzinę interwencji.

– Dla mnie to symbol modernizacji służb mundurowych – powiedział minister Mariusz Błaszczak 18 grudnia 2017 r. podczas prezentacji uruchamianego programu w Komendzie Stołecznej Policji.

Polska Policja, wprowadzając program pilotażowy, skorzystała z doświadczeń funkcjonariuszy amerykańskich i włoskich.

– Podczas interwencji kamery pozwolą w sposób jednoznaczny wyjaśnić sytuacje, w których jest słowo przeciwko słowu – powiedział minister Mariusz Błaszczak. – Doświadczenia np. z USA pokazują, że kamery na mundurach mają również charakter prewencyjny. Nagrywając interwencję zarówno policjanci, jak i obywatele zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich zachowań.

Obecnie testowane są dwa rodzaje urządzeń: typ A (kamera podstawowa, rejestruje obraz i dźwięk) oraz typ B (dodatkowo ma ruchomy obiektyw, można na niej na bieżąco odtwarzać nagrania). W garnizonie stołecznym w kamery wyposażono policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I oraz z Wydziału Ruchu Drogowego KSP.

Kamery przymocowane są do mundurów za pomocą bardzo silnych magnesów, co praktycznie uniemożliwia ich utratę przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji. Urządzenie nie będzie pracowało non stop podczas służby policjanta, a jedynie podczas interwencji, gdy funkcjonariusz włączy kamerę.

– Policjant po zakończeniu interwencji przez wstawienie kamery do bazy dokującej będzie archiwizował zarejestrowane dane – wyjaśniała zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, dodając, że zakupiony został także system informatyczny umożliwiający archiwizowanie danych. System rejestracji audio-wideo będzie wykorzystywany do rejestracji czynności służbowych w miejscach publicznych podczas czynności: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych.

Kamery osobiste umieszczone na mundurze policjantów są proste w obsłudze. Stołeczni funkcjonariusze podkreślali, że umożliwią im rejestrację przebiegu interwencji i uściślenie wielu szczegółów, ale też zwiększą ich własne bezpieczeństwo.

Prezentacja kamer osobistych dla policjantów w KSP zbiegła się z odprawą poświęconą bezpieczeństwu w okresie przedświątecznym, w której uczestniczył szef MSWiA. – Zwróciłem się do komendantów, by podkreślali, że oczekujemy od policjantów postawy pomocy wobec ludzi. Chodzi o to, żeby policjanci reagowali zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś złego, żeby byli pomocni ludziom – powiedział Mariusz Błaszczak.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, PAP
zdj. Andrzej Chyliński