Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ruszyła cyberszkoła

Skuteczność w zwalczaniu cyberprzestępczości wymaga spełnienia dwóch warunków. Pierwszy – to ścisła współpraca instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, drugi – to nieustanne doskonalenie umiejętności ich funkcjonariuszy i pracowników.

Służyć ma temu zainaugurowana 10 lipca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa.

Szkoła pod hasłem „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku” została zorganizowana wspólnie przez Wyższą Szkołę Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

O tym, że cyberzagrożenia dawno już przestały być niszą i dziś dotyczą wszystkich, mówił, otwierając szkołę, Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA.

– Na całym świecie do 2020 r. będzie 50 mld urządzeń podłączonych do internetu, w 2014 r. liczba aktywnych stron internetowych przekroczyła miliard, a co sekundę globalna sieć powiększa się o 30 GB danych, to obrazuje skalę zagrożenia i wyzwań, jakie stoją przed wszystkimi, którzy walczą z cyberprzestępczością – podkreślił.

Jego zdaniem takie inicjatywy, jak LSC są bardzo dobrą formułą pozwalającą podnosić kompetencje kadr i dlatego będą kontynuowane. II edycja ruszy jeszcze w tym roku i będzie zaadresowana do kadry kierowniczej Policji.

O konieczności jednoczenia wysiłków w walce z cyberprzestępcami przypomniała minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Według niej, aby odnosić sukcesy, poszczególne instytucje zaangażowane w zwalczanie cyberprzestępczości muszą nauczyć się nie tylko współpracować, ale robić tak, aby angażować we współdziałanie wszystkie atuty, którymi dysponują.

– Nie możemy zapominać o różnych formach edukacji. Tej na poziomie eksperckim służą takie inicjatywy, jaką inaugurujemy dzisiaj, ale w Polsce używanych jest już 19 mln smartfonów, a to oznacza, że zaczynać się ona musi już na poziomie szkoły podstawowej – oceniła.

Komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk zwrócił uwagę na związek między rozwojem technologii teleinformatycznych a rosnącą różnorodnością zagrożeń, jakie ten rozwój generuje.

– To, co dziś oferują nam nowe technologie, zachwyca, szczególnie jeśli przypomnimy sobie, jak ta sfera wyglądała całkiem niedawno, choćby 10 czy 20 lat temu. Ale korzyściom towarzyszą zagrożenia, a te czasami rodzą strach. Nas te zagrożenia nie mogą przerażać, od nas oczekuje się właściwych diagnoz i szybkiego działania. I polska Policja od dłuższego czasu stara się na nie skutecznie odpowiadać – ocenił.  

Taką odpowiedzią jest m.in. stworzenie w całej Polsce struktur do walki z cyberprzestępczością. Proces ich budowy zakończył się w grudniu ubiegłego roku utworzeniem w KGP biura, którego zadania związane są z tworzeniem warunków do wykrywania sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

– Inauguracja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest kontynuacją tego procesu – dodał komendant główny Policji.

A o tym, jak potrzebne było stworzenie tych struktur świadczą przytoczone liczby. Od początku 2017 r. „cyberkomórki” zainicjowały prawie 600 postępowań przygotowawczych, doprowadzając do zatrzymania 350 podejrzanych. 42 z nich decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, korzystając z obecności Justina Kolenbrandera, przedstawiciela FBI w Polsce, podkreślił wagę współpracy międzynarodowej. Przypomniał o wspólnych inicjatywach polskiej Policji i Federalnego Biura Śledczego, a także służb z wielu innych państw realizowanych za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Europolu i Interpolu.

– Zwalczanie cyberprzestępczości bez współpracy międzynarodowej nie jest możliwe, a jakość tej współpracy bezpośrednio przekłada się na skuteczność podejmowanych działań. Dlatego tak ważne jest, aby w ramach tej i kolejnych edycji Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa kontakty międzynarodowe nawiązywać i pielęgnować – podkreślił.

Słuchaczami I edycji byli funkcjonariusze służb, nie tylko mundurowych, a także urzędnicy i pracownicy pionów bezpieczeństwa spółek Skarbu Państwa działających w sektorach związanych z dostarczaniem energii, surowców energetycznych i paliw oraz z łącznością i sieciami teleinformatycznymi. 32 słuchaczy przez pięć dni uczestniczyło w szkoleniach, wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Polski i z zagranicy związanych z zabezpieczeniem infra-struktury krytycznej, pracą procesową i operacyjną organów ścigania.

W inauguracji wzięli udział także: Dariusz Gwizdała, zastępca szefa BBN; Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; płk Paweł Dziuba z Ministerstwa Obrony Narodowej; Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; ówczesny mł. insp. dr Marek Fałdowski, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz Wojciech Federczyk, dyrektor KSAP.  

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Cyfryzacji, Minister Obrony Narodowej oraz Prokurator Krajowy.

KK
zdj. WSPol. w Szczytnie