Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 127/10.2015)

Październik 1925: 1 X – Rozpoczęła działalność Kasa Samopomocy Wyższych Funkcjonariuszy PP woj. pomorskiego. 3 X – Ukazał się Rozkaz nr 287/25 Komendanta Głównego PP dot. przepisów wykonawczych do instrukcji dla organów PP w przedmiocie wykonywania nadzoru nad osobami uprawiającymi nierząd zawodowo.

90 LAT TEMU

Październik 1925

1 X – Rozpoczęła działalność Kasa Samopomocy Wyższych Funkcjonariuszy PP woj. pomorskiego.

3 X – Ukazał się Rozkaz nr 287/25 Komendanta Głównego PP dot. przepisów wykonawczych do instrukcji dla organów PP w przedmiocie wykonywania nadzoru nad osobami uprawiającymi nierząd zawodowo.

7 X – Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaliczenia posterunkowych i starszych posterunkowych PP do kategorii niższych funkcjonariuszy PP i określenia warunków ich ustalenia. (Dz.U. nr 109, poz. 772).

9 X – W nocy na przejeździe kolejowym w pobliżu Sarn (woj. poleskie) powóz, którym  jechał podkom. Franciszek Remiszewski, kierownik ekspozytury policji politycznej w Kobryniu, oraz st. przod. Markuszewski, wjechał pod przejeżdżający pociąg. Podkom. Remiszewski zginął na miejscu. Miał 33 lata, osierocił żonę i dziecko.

22–25 X – Przed Sądem Okręgowym w Nowogródku odbył się proces st. przod. PP Józefa Muraszki, który 29 marca 1925 r. zastrzelił w pociągu dwóch transportowanych więźniów, Walerego Bagińskiego i Antoniego Wieczorkiewicza. Obaj byli porucznikami WP, skazanymi za działalność terrorystyczną na długoletnie więzienie, a następnie decyzją Rady Ministrów  zostali przeznaczeni do wymiany na polskich zakładników przetrzymywanych w Rosji. Muraszko, za zabójstwo dokonane pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego, skazany został na 2 lata więzienia, z zaliczeniem 6 miesięcy aresztu prewencyjnego.

24 X – Przy komendzie PP Okręgu Wileńskiego otwarto ambulatorium policyjne wraz z izbą chorych i przychodnią lekarską.

40 LAT TEMU

Październik 1975

• Coraz więcej przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych melduje o przedterminowym wykonaniu planowanych zadań mijającego pięciolecia i zgłasza podjęcie dodatkowych wysiłków, którymi pragnie uczcić zbliżający się VII Zjazd partii. Wśród zespołów ludzi chcących czynem powitać to wielkie forum Polaków nie brakuje również funkcjonariuszy naszego aparatu – pisał tygodnik MO „W Służbie Narodu”. Po czym wymieniał listę zobowiązań podejmowanych przez jednostki MO w całym kraju.

• Z okazji milicyjnego święta Krajowa Agencja Wydawnicza przygotowała – we współpracy z redakcją tygodnika „W Służbie Narodu” – bogato ilustrowany album pt. Nasza nowoczesna, poświęcony Milicji Obywatelskiej.

• Park maszynowy Komendy Stołecznej MO wzbogacił się o nowy śmigłowiec Mi-2, otrzymany w darze od PZU. Będzie wspomagał służbę ruchu drogowego oraz patrolował obszary wodne (zdjęcie obok).

• Już po raz dziewiąty w Katowicach odbył się finał wojewódzkiego konkursu o tytuł najlepszego „dyrygenta” ruchem ulicznym. Uczestniczyło w nim 45 zwycięzców eliminacji miejskich. Najlepszymi umiejętnościami w kierowaniu ruchem wykazał się st. sierż. Eugeniusz Chyra z KM MO w Chorzowie.

7 X – Rozkaz specjalny ministra spraw wewnętrznych gen. bryg. Stanisława Kowalczyka z okazji XXXI rocznicy powołania organów MO i SB.

14 X – W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych oficerom Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej. Wśród awansowanych, akty nominacyjne na generałów brygady MO otrzymali pułkownicy: Jan Słowikowski i Konrad Straszewski.

20 LAT TEMU

Październik 1995

• Posłanka Lucyna Pietrzyk, policjantka Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Radomiu, została przewodniczącą stałej sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych (na pierwszą półroczną kadencję).

5 X – W związku z ustąpieniem podkom. Jana Malka z funkcji przewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZP funkcję tę – zgodnie ze statutem związku – powierzono I wiceprzewodniczącemu i zarazem rzecznikowi prasowemu związku nadkom. Andrzejowi Żwańskiemu ze środowiska warszawskiego.

10 X – Tragiczny incydent na Dworcu Wschodnim w Warszawie. 22-letni funkcjonariusz Komisariatu Kolejowego Policji, atakowany przez agresywnego nożownika, w sytuacji bez wyjścia, użył broni służbowej. Napastnik zmarł w szpitalu.

12 X – Weszły w życie nowe, jednolite dla całej formacji dystynkcje policyjne. Nowelizacja ustawy o Policji rozszerzyła także liczbę stopni służbowych: w korpusie oficerskim przybył stopień młodszy inspektor, w korpusie aspirantów – młodszy aspirant, starszy aspirant i aspirant sztabowy, a w korpusie podoficerów – sierżant sztabowy.

12 X – Komendant Główny Policji powołał zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania KGP. Najważniejsze zadania: przygotować propozycje usprawniające jej działalność jako jednostki organizatorskiej i nadzorczej, a także określić optymalny stan etatowy.

12 X – Uzyskała moc prawną ustawa o urzędzie ministra spraw wewnętrznych, określająca jego kompetencje i zakres działania. Została ogłoszona w nr. 104 Dziennika Ustaw, pod poz. 515.

13 X – W KSP odbyło się spotkanie kierownictwa komendy z przedstawicielami administracji państwowej i samorządów terytorialnych województwa warszawskiego. Dyskutowano o problemach współpracy samorządów terytorialnych i administracji państwowej ze stołeczną policją w aspekcie zapobiegania przestępczości. 

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „WSN”